Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Firmanctwo

Firmanctwo jest działaniem jednej osoby pod szyldem drugiej; dotyczy takiego prowadzenia działalności/firmy, którego celem jest ukrycie osoby faktycznie ją prowadzącej. Prowadzenie działalności gospodarczej pod cudzym nazwiskiem lub nazwą nie narusza przepisów prawa. W świetle Kodeksu Karnego Skarbowego sankcji karnych może spodziewać się ten, kto w związku z firmanctwem ukrywa prawdziwe rozmiary swojej działalności, a przez to naraża Skarb Państwa na straty finansowe (uszczuplenie podatku). Takie działanie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności do lat 3, lub obu tym karom łącznie.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce

Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce

Jerzy Duży
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie kompleksowe i interdyscyplinarne opracowanie problemu nadużycia mechanizmów podatkowych w sferze podatku akcyzowego i VAT przez grupy przestępcze. W publikacji omówiono m.in.: przyczyny powstawania zorganizowanej przestępczości podatkowej, je....
99,00 zł
Więcej