Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane inaczej gazy szklarniowe (ang. greenhouse gas) są składnikami atmosfery ziemskiej. Zalicza się do nich: dwutlenek węgla, parę wodną, halony, freony, metan, ozon, podtlenek azotu oraz gazy przemysłowe (m. in. heksafluorek siarki, perfluorowęglowodory). Ich obecność w atmosferze związana jest z naturalnymi procesami i z działalnością człowieka. Gazy cieplarniane poprzez swoje fizykochemiczne właściwości potrafią zatrzymywać energię słoneczną w  atmosferze ziemskiej. Pochłaniają jednocześnie promieniowanie podczerwone, które pochodzi z planety, utrudniając mu odpływ w przestrzeń kosmiczną. Jest to przyczyną podwyższenia średniej temperatury atmosfery i powierzchni Ziemi. Taki proces nazywany jest efektem szklarniowym (ang. greenhouse effect).

Sortuj:
Procesy adsorpcji reaktywnej

Procesy adsorpcji reaktywnej

Eugeniusz Molga
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka dotyczy reaktorów adsorpcyjnych stosowanych do prowadzenia zintegrowanego procesu adsorpcji reaktywnej w układzie gaz-ciało stale oraz reaktorów chromatograficznych używanych najczęściej w układzie ciecz-ciało-stałe. Podano w niej ogólne metody modelowania tych procesów, szczegółowe sposoby....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Promocja!
Promocja!

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Leszek Karski
Wolters Kluwer Polska
Komentarz poświęcony jest podstawowemu instrumentowi ochrony klimatu, którym jest obecnie handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Szczegółowo omawia przepisy ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do prawa polskiego, unijnego, a także międzyn....
102,40 zł
128,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę