Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem jednoosobowym, należącym do centralnej administracji państwowej. Powoływany jest, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów. Wniosek o jego powołanie przedkłada minister właściwy do spraw finansów publicznych; zasięga przy tym opinii ministra bądź członka Rady Ministrów odpowiedzialnego za koordynowanie działalności służb specjalnych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej działa na podstawie ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa określa jednocześnie jego obowiązki i uprawnienia.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym

Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym

Ariadna H. Ochnio
Wolters Kluwer Polska
Monografia omwaia procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji, zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa.
76,49 zł
85,00 zł
Więcej
Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje wszechstronne podejście do tematyki procederu prania pieniędzy, obejmujące w szczególności - z perspektywy historycznej i współczesnej - aspekty kryminologiczne, prawnokarne, prawnofinasowe, bankowe, ekonomiczne, międzynarodowe, prawnomiędzynarowe, kryminalistyczne oraz techni....
99,00 zł
Więcej