Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Immunitet sędziowski

Immunitet sędziowski to jedna z instytucji prawnych mająca zapewnić sędziom niezależność i niezawisłość. Oznacza, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, zatrzymany ani aresztowany bez uprzedniej zgody sądu dyscyplinarnego, któremu podlega. Wyjątek w kwestii zatrzymania lub aresztowania stanowi ujęcie sędziego na gorącym uczynku.

Immunitet chroni sędziego w zakresie formalnym i materialnym: uniemożliwiając pociągnięcie go do odpowiedzialności bez zgody sądu dyscyplinarnego i uchylając karalność za wykroczenie.

Podstawą prawną jest art. 181 Konstytucji RP.

Sortuj:
Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym

Aneta Łazarska
Wolters Kluwer Polska
Książka - jako pierwsza na naszym rynku wydawniczym - zawiera wszechstronną analizę niezawisłości sędziowskiej w różnych kontekstach ustrojowych i przedstawia współczesne zagrożenia dla jej gwarancji.
199,00 zł
Więcej
Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym.
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym.

Rafał Reiwer
C.H. Beck
Instytucja wyłączenia sędziego w procesie cywilnym, której poświęcona jest niniejsza publikacja, należy do podstawowych procesowych gwarancji bezstronności sędziego, bezstronność zaś stanowi zasadniczy element rzetelnego procesu cywilnego. Tak więc instytucję tę należy też postrzegać jako jedną z gw....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Pozycja ustrojowa sędziego
Promocja!
Promocja!

Pozycja ustrojowa sędziego

Ryszard Piotrowski
Wolters Kluwer Polska
Monografia, jako jedyna w dotychczasowej literaturze prawniczej, jest zbiorowym opracowaniem zagadnienia prawnych i faktycznych uwarunkowań ustrojowej pozycji sędziów, analizowanej zarówno z perspektywy zasad konstytucyjnych, jak i z punktu widzenia praktyki funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. P....
66,30 zł
102,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Artykuły 1096-1217
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Artykuły 1096-1217

Henryk Dolecki, Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Piotr Rylski, Tadeusz Wiśniewski
Wolters Kluwer Polska
Drugie wydanie komentarza do ustawy - Kodeks postępowania cywilnego pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje omówienie przepisów z zakresu między narodowego postępowania cywilnego oraz dotyczących postępowania przed sądem polubownym (arbitrażo....
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę