Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Instytucja nadzoru inwestorskiego została wprowadzona ustawą z dnia 6 maja 1981 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 1981 r. nr 12, poz. 57). Do wejścia w życie ustawy z 1974 r. była instytucją obligatoryjną – jeśli chodzi o podmioty gospodarki uspołecznionej, natomiast w pozostałych przypadkach ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego było fakultatywne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie inwestora na budowie oraz czuwanie w jego imieniu nad prawidłowym przebiegiem procesu budowlanego.

O powołaniu inspektora nadzoru inwestorskiego w większości przypadków decyduje inwestor, gdyż to właśnie na nim ciążą obowiązki zorganizowania, wykonania, nadzoru i odbioru robót budowlanych. W zwią...

Instytucja nadzoru inwestorskiego została wprowadzona ustawą z dnia 6 maja 1981 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 1981 r. nr 12, poz. 57). Do wejścia w życie ustawy z 1974 r. była instytucją obligatoryjną – jeśli chodzi o podmioty gospodarki uspołecznionej, natomiast w pozostałych przypadkach ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego było fakultatywne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie inwestora na budowie oraz czuwanie w jego imieniu nad prawidłowym przebiegiem procesu budowlanego.

O powołaniu inspektora nadzoru inwestorskiego w większości przypadków decyduje inwestor, gdyż to właśnie na nim ciążą obowiązki zorganizowania, wykonania, nadzoru i odbioru robót budowlanych. W związku z tym, że nie posiada on odpowiednich kwalifikacji, może te zadanie zlecić do wykonania osobie, która ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeśli chodzi o samo powołanie inspektora, następuje ono przez zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Co do zasady inwestor nie ma obowiązku ustanawiania inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. Jednak prawo ogranicza swobodę inwestora w tym zakresie, wprowadzając w pewnych przypadkach taki wymóg. Przykładowo w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych, bądź przewidywanym wpływem środowiska, organ administracji może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Leopold Kruszka, Lidia Więcław-Bator
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego.
143,20 zł
153,00 zł
Więcej
Proces inwestycji budowlanych

Proces inwestycji budowlanych

Kamil Buliński, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Wojciech Jacyno, Artur Ko...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki.
79,20 zł
85,00 zł
Więcej
Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru

Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru

Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono sposoby prawidłowej kontroli robót betonowych i żelbetowych prowadzonych w trakcie wznoszenia obiektu budowlanego oraz po jego wykonaniu.
63,00 zł
Więcej