Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kierownik budowy

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, na którym spoczywa najwięcej obowiązków. Pełni on kluczową rolę w wykonywaniu robót budowlanych i kierowaniu budową. Charakterystyczną cechą – w porównaniu do pozostałych uczestników procesu budowlanego – jest to,że kierownik budowy jest zawsze jeden.

Kierownik budowy powinien stale przebywać na terenie budowy i czuwać nad prawidłowością jej wykonywania. Do niego należą wszystkie sprawy z zakresu bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, prowadzenia dokumentacji budowy, przygotowywania odbiorów, powiadamiania inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach, które mają miejsce nakierowanej przez niego budowie.

Powierzenie przez inwestora...

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, na którym spoczywa najwięcej obowiązków. Pełni on kluczową rolę w wykonywaniu robót budowlanych i kierowaniu budową. Charakterystyczną cechą – w porównaniu do pozostałych uczestników procesu budowlanego – jest to,że kierownik budowy jest zawsze jeden.

Kierownik budowy powinien stale przebywać na terenie budowy i czuwać nad prawidłowością jej wykonywania. Do niego należą wszystkie sprawy z zakresu bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, prowadzenia dokumentacji budowy, przygotowywania odbiorów, powiadamiania inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach, które mają miejsce nakierowanej przez niego budowie.

Powierzenie przez inwestora kierownikowi budowy zadań związanych z kierowaniem budową powinno nastąpić przed rozpoczęciem robót budowlanych. Czynność ta wymaga odnotowania odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Z kolei osoba, której zostały powierzone obowiązki kierownika budowy, zobowiązana jest potwierdzić własnoręcznym podpisem w dzienniku budowy przyjęcie powierzonych jej funkcji. Podjęcie obowiązków kierownika budowy następuje w drodze oświadczenia o przyjęciu obowiązków pełnienia tej funkcji na określonej budowie.

Kierownikiem budowy (robót budowlanych) może być jedynie osoba, która posiada uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach dopełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wystarczającym zakresie i specjalności spoczywa na inwestorze.

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy obowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zob. hasło: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; dalej jako bioz). Materiałem wyjściowym do przygotowania tego dokumentu jest informacja przygotowana przez projektanta, dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Po sporządzeniu bioz kierownik budowy zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia od inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. Przejęcie terenu budowy następuje na podstawie protokołu stanowiącego dokument potwierdzający podjęcie zadań przez kierownika budowy na zlecenie  i w imieniu inwestora.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Leopold Kruszka, Lidia Więcław-Bator
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego.
143,20 zł
153,00 zł
Więcej
Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru

Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru

Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono sposoby prawidłowej kontroli robót betonowych i żelbetowych prowadzonych w trakcie wznoszenia obiektu budowlanego oraz po jego wykonaniu.
63,00 zł
Więcej