Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kontratypy

Kontratyp jest okolicznością, która uchyla karną bezprawność czynu. Zaistnienie kontratypu powoduje, że postępowanie, które w normalnych warunkach jest bezprawne, staje się prawnie dozwolone ze względu na zaistnienie określonych okoliczności wynikających z faktu wyłączenia przesłanek winy.

Konsekwencją kontratypu jest fakt, iż zachowanie, które wypełnia znamiona czynu zabronionego nadal jest czynem zabronionym, nie stanowi jednak przestępstwa.

Przykładami kontratypów są:

 • obrona konieczna;
 • stan wyższej konieczności;
 • eksperyment;
 • dozwolone ryzyko sportowe (np. sporty walki)
 • zwyczaj.

Kontratypy dzielą się na:

 • względne i bezwzględne,
 • ustawowe i pozaustawowe,
 • ogólne,
 • szczególne.

Kontratyp funkcjonuje tylko w powiązaniu z ja...

Kontratyp jest okolicznością, która uchyla karną bezprawność czynu. Zaistnienie kontratypu powoduje, że postępowanie, które w normalnych warunkach jest bezprawne, staje się prawnie dozwolone ze względu na zaistnienie określonych okoliczności wynikających z faktu wyłączenia przesłanek winy.

Konsekwencją kontratypu jest fakt, iż zachowanie, które wypełnia znamiona czynu zabronionego nadal jest czynem zabronionym, nie stanowi jednak przestępstwa.

Przykładami kontratypów są:

 • obrona konieczna;
 • stan wyższej konieczności;
 • eksperyment;
 • dozwolone ryzyko sportowe (np. sporty walki)
 • zwyczaj.

Kontratypy dzielą się na:

 • względne i bezwzględne,
 • ustawowe i pozaustawowe,
 • ogólne,
 • szczególne.

Kontratyp funkcjonuje tylko w powiązaniu z jakimś typem czynu zabronionego.

W znaczeniu materialnym kontratyp oznacza opłacalne poświęcenie dobra mającego wartość społeczną, w przypadku kiedy była to jedyna możliwa droga rozwiązania kolizji tego dobra z innym dobrem mającym wartość społeczną.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4

C.H. Beck
Tom 4 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Lecha Paprzyckiego, Prezesa Izby Karnej Sadu Najwyższego, pt. Nauka o przestępstwie, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, łącznie z tomem 3, Nauka o przestępstwie, Zasady odpowiedzialności, prezentuje fundamentalną i niezwykle wa....
359,10 zł
399,00 zł
Więcej
Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu w prawie karnym gospodarczym

Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu w prawie karnym gospodarczym

Andrzej Mucha
Wolters Kluwer Polska
W monografii zaprezentowano tematykę, która do tej pory nie była szerzej omawiana przez teoretyków i dogmatyków prawa zajmujących się tzw. prawem karnym gospodarczym. Głównym przedmiotem prowadzonych przez autora rozważań jest zagadnienie dotyczące wewnętrznej struktury, a co za tym idzie i modelu d....
85,00 zł
Więcej
Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne

Jarosław Majewski
Wolters Kluwer Polska
Monografia jest przydatna dla osób biorących udział w procesie tworzenia prawa oraz dla prawników-praktyków zajmujących się prawem karnym.
68,00 zł
Więcej
Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Józef Wójcikiewicz
Wolters Kluwer Polska
Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie, województwo rzeszowskie. W 1949 r. Jego rodzina przeniosła się do Szczecina, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1959-1964 studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru....
167,00 zł
Więcej
Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo

Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo

Andrzej Marek
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera gruntowną analizę problemów wykładni i stosowania instytucji obrony koniecznej, opartą na poglądach doktryny i orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych z okresu obowiązywania aż trzech kodeksów karnych.
83,00 zł
Więcej