Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Przedmiotem działalności Krajowego Centrum bankowania tkanek i komórek jest działalność, którą określa ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Krajowe Centrum ma siedzibę w Warszawie, zaś obszarem jego działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem działalności Krajowego Centrum jest wzajemna koordynacja innych krajowych i regionalnych banków tkanek i komórek, pełnienie funkcji referencyjnych i konsultacyjnych oraz sprawowanie nadzoru pod względem fachowo-medycznym.

Do funkcji referencyjnych należą m.in.:

  1. opracowanie i aktualizacja standardów dotyczących klasyfikacji dawców, pobierania, przetwarzania, konserwacji, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji,
  2. przeprowadzanie audytów banków tkanek,
  3. przygotowanie wytycznych dotyczących akredytacji banków tkanek...

Przedmiotem działalności Krajowego Centrum bankowania tkanek i komórek jest działalność, którą określa ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Krajowe Centrum ma siedzibę w Warszawie, zaś obszarem jego działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem działalności Krajowego Centrum jest wzajemna koordynacja innych krajowych i regionalnych banków tkanek i komórek, pełnienie funkcji referencyjnych i konsultacyjnych oraz sprawowanie nadzoru pod względem fachowo-medycznym.

Do funkcji referencyjnych należą m.in.:

  1. opracowanie i aktualizacja standardów dotyczących klasyfikacji dawców, pobierania, przetwarzania, konserwacji, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji,
  2. przeprowadzanie audytów banków tkanek,
  3. przygotowanie wytycznych dotyczących akredytacji banków tkanek.

Funkcje konsultacyjne i nadzorcze to m.in.:

  1. opracowanie wytycznych celem utworzenia ogólnokrajowego programu komputerowego pozwalającego na tworzenie baz danych,
  2. przygotowanie protokołów i rejestrów dokumentacji w bankach tkanek,
  3. przygotowanie programów szkoleń.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz
Promocja!
Promocja!

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz

Joanna Haberko, Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Przepisy omawianej ustawy zostały poddane szczegółowej wykładni z uwzględnieniem dorobku doktryny, orzecznictwa, aktów prawa międzynarodowego i przepisów wykonawczych.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej