Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Krajowy nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i zarządzanie kryzysowe w systemie finansowym

Krajowy nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i zarządzanie kryzysowe w systemie finansowym polega na identyfikacji, ocenie i monitorowaniu ryzyka systemowego powstającego w systemie finansowym albo w jego otoczeniu. Obejmuje działania na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia tego ryzyka i wzmacniania odporności systemu finansowego. Konsekwencją tych działań jest wsparcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Nadzór makroostrożnościowy w Polsce pełni Komitet Stabilności Finansowej. KSF to organ kolegialny. Przewodniczy mu prezes NBP. W jego skład wchodzą reprezentanci czterech najważniejszych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego: Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej

Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej

Magdalena Kozińska
CeDeWu
Książka poświęcona jest zagadnieniom związanym z interwencjami wobec banków przez organy publiczne w czasie kryzysu (ze szczególnym naciskiem na kryzys systemowy). Przedstawiono w niej: • przegląd kluczowych zagadnień związanych z kryzysem bankowym, doktrynami too big to fail oraz too many to fail;....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Modele nadzoru rynku finansowego

Modele nadzoru rynku finansowego

Patrycja Zawadzka
CeDeWu
W książce przedstawiono modele nadzoru finansowego, w tym przemiany jakie zaszły i zachodzą w tym zakresie. Analizując rozwiązania prawne z zakresu nadzoru Autorka omówiła także m.in.: - wpływ działalności Europejskich Urzędów Nadzoru na działalność decyzyjną niezależnych krajowych regulatorów na ry....
45,90 zł
51,00 zł
Więcej