Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki to zobowiązanie, które udzielane jest konsumentom na cele prywatne, zgodnie z ustawą jego wysokość nie może przekraczać 255 550 zł (lub równowartości wspomnianej kwoty w obcej walucie). Kredyt konsumencki może być udzielony w ramach pożyczki lub kredytu bankowego, ale również kredytu odnawialnego, kredytu zaciąganego wobec osoby trzeciej (gdy konsument zobowiązuje się do zwrotu świadczenia) oraz umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument ma obowiązek poniesienia określonych kosztów związanych z odroczeniem.

Kredyt konsumencki – co jeszcze warto wiedzieć?

Kredytu konsumenckiego mogą udzielić instytucje do tego uprawnione (banki i

Kredyt konsumencki to zobowiązanie, które udzielane jest konsumentom na cele prywatne, zgodnie z ustawą jego wysokość nie może przekraczać 255 550 zł (lub równowartości wspomnianej kwoty w obcej walucie). Kredyt konsumencki może być udzielony w ramach pożyczki lub kredytu bankowego, ale również kredytu odnawialnego, kredytu zaciąganego wobec osoby trzeciej (gdy konsument zobowiązuje się do zwrotu świadczenia) oraz umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument ma obowiązek poniesienia określonych kosztów związanych z odroczeniem.

Kredyt konsumencki – co jeszcze warto wiedzieć?

Kredytu konsumenckiego mogą udzielić instytucje do tego uprawnione (banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe), instytucja pożyczkowe, a także producenci oraz usługodawcy. Zgodnie z prawem konsument będący kredytobiorcą może spłacić kredyt wcześniej, jednak kredytodawca może w takim wypadku żądać zapłaty prowizji.

W ofercie naszej księgarni internetowej przygotowaliśmy najbardziej aktualne publikacje, wyjaśniające m.in. kwestie kredytu konsumenckiego i praw konsumenta. Starannie wyselekcjonowane pozycje to zarówno podręczniki, jak i poradniki dostępne jako tradycyjne książki oraz ebooki.

RozwińZwiń
Sortuj:
Przewodnik frankowicza

Przewodnik frankowicza

Jacek Czabański, Tomasz Konieczny, Mariusz Korpalski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja poświęcona istotnym i aktualnym problemom nurtującym kredytobiorców, ich pełnomocników oraz sędziów.
69,00 zł
Więcej
Kredyt konsumencki. Komentarz
Promocja!
Promocja!

Kredyt konsumencki. Komentarz

Tomasz Czech
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono kompleksową analizę całości regulacji dotyczących kredytowania konsumenckiego z uwzględnieniem powiązanych z nimi przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego i ustawy o usługach płatniczych.
23,90 zł
239,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy

Paweł Bartosiewicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy jednego z najbardziej spornych momentów w relacji bank–klient, czyli momentu, gdy bank wypowiada umowę kredytu i domaga się jego zwrotu przed terminem uzgodnionym w umowie.
199,00 zł
Więcej
Prawo konsumenta
Promocja!
Promocja!

Prawo konsumenta

Agnieszka Kaszok
Od.Nowa
Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: o prawach konsumenta, o kredycie konsumenckimi, o ochronie konkurencji i konsumentów. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany, oczekujące....
10,32 zł
12,90 zł
Więcej
Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Piotr Tereszkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka jest kompleksowym studium zagadnienia obowiązków o charakterze informacyjnym w umowach dotyczących usług finansowych, w szczególności kredytu, ubezpieczenia, poręczenia oraz usług inwestycyjnych. Autor omawia przesłanki, treść oraz skutki naruszenia obowiązków informacyjnych. Wnikliwej anali....
99,00 zł
Więcej
Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz
Promocja!
Promocja!

Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz

Zbigniew Ofiarski
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Omówiono w nim m.in.: zasady i tryb zawierania umów o poszczególne rodzaje kredytów konsumenckich, zakres obowiązków kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego, standardy dotyczące reklamy kredytów ko....
95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym
Promocja!
Promocja!

Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym

Bogusława Gnela
Wolters Kluwer Polska
W książce dokonano analizy regulacji umów konsumenckich nie tylko od strony konsumenta, jako słabszej strony tych umów, ale także od strony przedsiębiorcy. Wobec obowiązywania w polskim prawie zasady jedności prawa cywilnego zwrócono uwagę na podmiotowe rozbicie prawa umów i zgłoszono propozycje upo....
81,60 zł
102,00 zł
Więcej
Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich
Promocja!
Promocja!

Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich

Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Wolters Kluwer Polska
Książka prezentuje przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych na rynku usług bankowych (w bankowym obrocie konsumenckim)
42,40 zł
53,00 zł
Więcej
Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich

Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich

Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwszą na rynku pozycję, która w sposób kompeksowy prezentuje niezwykle aktualną problematykę obowiązków informacyjnych nakładanych na banki w zakresie świadczenia usług bankowych.
63,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę