Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Nieumyślne spowodowanie śmierci definiuje 155. artykuł Kodeksu karnego, XIX rozdział dotyczący przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Zgodnie z zapisem ustawy, każdy, kto powoduje nieumyślnie śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Elementem wyróżniającym nieumyślne spowodowanie śmierci od innych przestępstw, które do niego prowadzą (np. zabójstwo), jest zamiar sprawcy. Popełniane jest nieumyślnie czyli bez zamiaru doprowadzenie do skutku, którym jest pozbawienia życia – śmierć jest niezamierzonym następstwem zachowania się sprawcy.

Do nieumyślnego spowodowania śmierci dochodzi w wyniku niezachowania należytej ostrożności, której wymaga dana sytuacja.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa

Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa

Magdalena Budyn-Kulik
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków (sędziów, adwokatów i prokuratorów), a także dla przedstawicieli doktryny prawa karnego.
79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku

Tomasz Sroka
Wolters Kluwer Polska
W monografii zaprezentowano model odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych za negatywne następstwa dla życia lub zdrowia pacjentów z punktu widzenia przesłanek obiektywnego przypisania skutku. Zagadnienie przedstawiono pod kątem problemów, jakie pojawiają się w praktyce wymi....
129,00 zł
Więcej
Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy

Krzysztof Krajewski, Barbara Stańdo-Kawecka
Wolters Kluwer Polska
Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy powstała z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym od 1992 r. kierował On Katedrą Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ, przekształconą w roku 2007 w Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ. Pocz....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych

Renata Kędziora
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi gruntowne omówienie problematyki prawno-medycznej dotyczącej odpowiedzialności karnej lekarzy.
83,00 zł
Więcej