Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także rekultywacji nieużytków i gleb zdegradowanych. Ma ona na celu zachowanie jak największego obszaru gruntów rolnych i leśnych, poprawy ich wartości oraz pełnego wykorzystania dla potrzeb produkcji rolniczej i leśnej.

Ochrona gruntów rolnych polega na:

 • ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze,
 • nadawaniu nieużytkom rolniczych wartości użytkowych,
 • zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych,
 • rolniczym ich wykorzystywaniu, poprawianiu ich wartości produkcyjnej oraz zapobieganiu spadkowi ich urodzajności.

Ochrona gruntów leśnych polega na:

 • ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne,
 • zapobieganiu procesom degradacji,
 • przyw...

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także rekultywacji nieużytków i gleb zdegradowanych. Ma ona na celu zachowanie jak największego obszaru gruntów rolnych i leśnych, poprawy ich wartości oraz pełnego wykorzystania dla potrzeb produkcji rolniczej i leśnej.

Ochrona gruntów rolnych polega na:

 • ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze,
 • nadawaniu nieużytkom rolniczych wartości użytkowych,
 • zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych,
 • rolniczym ich wykorzystywaniu, poprawianiu ich wartości produkcyjnej oraz zapobieganiu spadkowi ich urodzajności.

Ochrona gruntów leśnych polega na:

 • ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne,
 • zapobieganiu procesom degradacji,
 • przywracaniu wartości użytkowych gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych,
 • poprawianiu ich wartości użytkowych oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności.

Zgodnie z przepisami właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, ich erozji i ruchom masowym ziemi. Wadliwie prowadzona działalność rolnicza, a zwłaszcza brak wykonywania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych przez posiadacza gruntów jest działalnością powodującą ich degradację z winy właściciela.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz

Wojciech Radecki
Wolters Kluwer Polska
Komentarz do ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest typowym komentarzem prawniczym, uwzględniającym dotychczasowe zmiany tej ustawy według stanu prawnego na 1 czerwca 2012 r. Autor komentuje ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych na szerokim tle normatywnym, zwłaszc....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej