Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Jest to instytucja umożliwiająca inwestorowi odstąpienie, w postępowaniu zmierzającym do wydania pozwolenia na budowę, od przepisów techniczno-budowlanych. Celem omawianej instytucji jest umożliwienie modyfikacji szczegółowych i bezwzględnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w wyjątkowych stanach faktycznych, w których nie jest możliwe zastosowanie do nich – z uwagi na różnego rodzaju okoliczności – tych regulacji.

Postępowanie zmierzające do udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie jest odrębnym postępowaniem w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ma ono charakter wpadkowy, co oznacza, że prowadzone jest wtoku postępowania o wydanie pozwolenia budowlanego. Stąd też nie jest możliwe odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych w celu umożliwienia legalizacji samowol...

Jest to instytucja umożliwiająca inwestorowi odstąpienie, w postępowaniu zmierzającym do wydania pozwolenia na budowę, od przepisów techniczno-budowlanych. Celem omawianej instytucji jest umożliwienie modyfikacji szczegółowych i bezwzględnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w wyjątkowych stanach faktycznych, w których nie jest możliwe zastosowanie do nich – z uwagi na różnego rodzaju okoliczności – tych regulacji.

Postępowanie zmierzające do udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie jest odrębnym postępowaniem w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ma ono charakter wpadkowy, co oznacza, że prowadzone jest wtoku postępowania o wydanie pozwolenia budowlanego. Stąd też nie jest możliwe odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych w celu umożliwienia legalizacji samowoli budowlanej (por. A. Ostrowska, Glosa do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 2009 r., II OSK 1951/08, ST 2010, nr 11, s. 77; wyrok NSA z dnia 26 lutego 2013 r., II OSK 2037/11, LEX nr 1354927). Czynności zmierzające do odstępstwa od warunków technicznych i uzyskania zgody na odstępstwa, mogą być prowadzone również na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę (por.wyrok NSA z dnia 24 maja 2006 r., II OSK 875/05, LEX nr 236593).

Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo jest inwestor, legitymujący się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

Eugenia Śleszyńska
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego.
127,20 zł
159,00 zł
Więcej
Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Mariusz Swora, Andrzej Wąsowski Krzysztof
Wolters Kluwer Polska
"Monografia Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspomnianą analizę należy jednocześnie uznać za ważny przyczynek do zobrazowania postępujących przekształceń o....
81,00 zł
90,00 zł
Więcej