Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych

Kwestie obejmujące odszkodowania i zadośćuczynienie w przypadku zdarzeń medycznych, czyli inaczej błędów medycznych, regulowane są przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. W myśl przepisów zdarzeniem medycznym, które może być przedmiotem dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała pacjenta, rozstrój zdrowia pacjenta lub jego śmierć stanowiące następstwo niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, podjętego sposobu leczenia (w tym operacyjnego) czy zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Ustalenie zdarzenia medycznego

Odszkodowani...

Kwestie obejmujące odszkodowania i zadośćuczynienie w przypadku zdarzeń medycznych, czyli inaczej błędów medycznych, regulowane są przez ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. W myśl przepisów zdarzeniem medycznym, które może być przedmiotem dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała pacjenta, rozstrój zdrowia pacjenta lub jego śmierć stanowiące następstwo niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, podjętego sposobu leczenia (w tym operacyjnego) czy zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Ustalenie zdarzenia medycznego

Odszkodowania i zadośćuczynienie w przypadku zdarzeń medycznych obejmuje świadczenia zdrowotne udzielane w szpitalach w myśl przepisów o działalności leczniczej. Tryb i zasady ustalania odszkodowań wynikających z błędu medycznego wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie o ustalenie zdarzenia medycznego. Dokonywane jest ono na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela. A w przypadku śmierci pacjenta na wniosek jego spadkobierców.

RozwińZwiń
Sortuj:
Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

Monika Dobska, Paweł Dobski
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz możliwością jego integracji z innymi systemami zarządzania.
99,00 zł
Więcej
Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu
Promocja!
Promocja!

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu

Marcin Ciemiński
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi omówienie doniosłej i budzącej liczne wątpliwości o charakterze teoretycznym i praktycznym problematyki kompensowania szkód niemajątkowych w ramach odpowiedzialności kontraktowej.
81,60 zł
102,00 zł
Więcej
Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Jacek Chojnacki, Dorota Karkowska
Wolters Kluwer Polska
Celem publikacji jest prezentacja procedury dochodzenia roszczeń o ustalenie zdarzenia medycznego przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Tryb dochodzenia roszczeń przed komisją stanowi nową formę dochodzenia rekompensaty szkód przez pacjentów i ich spadkobierców i jest....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Zakażenia szpitalne. Wybrane zagadnienia

Zakażenia szpitalne. Wybrane zagadnienia

Andrzej Denys
Wolters Kluwer Polska
Książka jest doskonałym przykładem multidyscyplinarnego podejścia do problemu zakażeń szpitalnych, który jest jednym z najważniejszych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce i Europie. Autorzy - specjaliści w różnych dziedzinach - przedstawili problem zakażeń szpitalnych w całej jego złożonoś....
49,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę