Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka to opłata, która dotyczy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła rośnie z powodu jednego z następujących zdarzeń:

  • budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa;
  • scalenie i podział nieruchomości, którego celem jest uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości;
  • podział nieruchomości.

Kto i w jakiej wysokości ustala nałożenie opłaty adiacenckiej?

Opłata adiacencka może zostać ustalona przez wójta, burmistrza albo prezydenta.

Jej wysokość jest następująca:

  • 30% różnicy wartości nieruchomości w przypadku opłaty naliczonej w konsekwencji wzrostu wartości nieruchomości wskutek j...

Opłata adiacencka to opłata, która dotyczy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła rośnie z powodu jednego z następujących zdarzeń:

  • budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa;
  • scalenie i podział nieruchomości, którego celem jest uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości;
  • podział nieruchomości.

Kto i w jakiej wysokości ustala nałożenie opłaty adiacenckiej?

Opłata adiacencka może zostać ustalona przez wójta, burmistrza albo prezydenta.

Jej wysokość jest następująca:

  • 30% różnicy wartości nieruchomości w przypadku opłaty naliczonej w konsekwencji wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału dokonanego na wniosek właściciela;
  • 50% wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału, w porównaniu do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych;
  • 50% różnicy między wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Podział nieruchomości
Nowość
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podział nieruchomości

Magdalena Durzyńska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi obszerne opracowanie dotyczące tematyki podziału nieruchomości, zarówno prywatnych jak i publicznych.
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości
Promocja!
Promocja!

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz, Wojciech Morawski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat.
41,70 zł
119,00 zł
Więcej
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

C.H. Beck
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Piąte wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia najnowsze zmiany, wchodzące w życie 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 624).....
209,24 zł
279,00 zł
Więcej
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
Promocja!
Promocja!

Źródła finansowania samorządu terytorialnego

Piotr Czerski, Antoni Hanusz, Magdalena Musiał, Andrzej Niezgoda, Paweł Szczęśniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia tematykę źrodeł finansowania samorządu terytorialnego i zagadnień prawnych z nią związanych.
88,80 zł
111,00 zł
Więcej
Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości
Promocja!
Promocja!

Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości

Elżbieta Lemańska
Wolters Kluwer Polska
W monografii omówiono problematykę przedawnienia roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości - od wielu lat wyjątkowo sporną z uwagi na brak jednoznacznych rozwiązań normatywnych. Autorka podjęła próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w obowiązującym w Polsce porządku prawnym można obron....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

Igor Zachariasz
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Znajdujące się w niej opracowania wybitnych wykładowców akademickich, sędziów sądów administracyjnych oraz architektów i urbanistów ukazują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne prob....
93,06 zł
99,00 zł
Więcej
Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich

Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich

Anna Ziniewicz Monika
Wolters Kluwer Polska
Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich to monografia, która omawia instytucję opłat adiacenckich i ich administracyjnoprawną perspektywę oraz liczne dylematy pojawiające się w praktyce stosowania prawa. Prawny byt opłat adiacenckich odniesiono do zagadnienia procesu inwestycyjno-budowlaneg....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej