Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Opłaty za czynności adwokackie

Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym od wartości egzekwowanego roszczenia uzależniona jest wysokość stawki minimalnej.

Jeśli nie jest wymagane przeprowadzenie rozprawy opłatę ustala się w wysokości równej stawce minimalnej.

Wysokość opłaty w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy przewyższa stawkę minimalną, nie może ona jednak przekroczyć sześciokrotności tej stawki ani wartości przedmiotu sprawy.

Czynniki wpływające na wysokość opłaty:

  • nakład pracy adwokata, czas poświęcony na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie,
  • wart...

Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym od wartości egzekwowanego roszczenia uzależniona jest wysokość stawki minimalnej.

Jeśli nie jest wymagane przeprowadzenie rozprawy opłatę ustala się w wysokości równej stawce minimalnej.

Wysokość opłaty w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy przewyższa stawkę minimalną, nie może ona jednak przekroczyć sześciokrotności tej stawki ani wartości przedmiotu sprawy.

Czynniki wpływające na wysokość opłaty:

  • nakład pracy adwokata, czas poświęcony na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie,
  • wartość przedmiotu sprawy;
  • wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozwiązania sprawy,
  • charakter sprawy, głównie tryb i czas jej prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

W szczególnych przypadkach, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta, adwokat może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo o adwokaturze. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo o adwokaturze. Komentarz

Katarzyna Ceglarska-Piłat, Piotr Kruszyński, Jacek Trela, Monika Zbrojewska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego.
151,20 zł
189,00 zł
Więcej
Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń

Zbigniew Cnota, Tomasz Grabowski, Grzegorz Gura, Ewa Kurowska
C.H. Beck
Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz do art. 4–14, 16–31, 33–40, 59, 67a–67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prezentuje całościowo problematykę związaną z zasadami i trybem ustalania odszkodowania....
152,09 zł
169,00 zł
Więcej