Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Oskarżyciel posiłkowy

Oskarżycielem posiłkowym w myśl prawa polskiego jest pokrzywdzony działający jako strona w postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Funkcja ta stanowi instytucję polskiego postępowania karnego i zezwala działać obok prokuratora.

Istnieją dwa rodzaje oskarżycieli posiłkowych:

  • oskarżyciel posiłkowy uboczny, który działa obok oskarżyciela publicznego. Niezbędne jest złożenie oświadczenia do sądu celem pełnienia funkcji oskarżyciela posiłkowego.
  • oskarżyciel posiłkowy subsydiarny lub samoistny działa samodzielnie, zastępując oskarżyciela publicznego w sytuacji, gdy ten odmawia wszczęcia postępowania lub umarza je, bez skierowania sprawy do sądu.

Uprawnienia oskarżyciela posiłkowego

Oskarżycielowi posiłkowemu przysługują przed sądem prawa strony...

Oskarżycielem posiłkowym w myśl prawa polskiego jest pokrzywdzony działający jako strona w postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Funkcja ta stanowi instytucję polskiego postępowania karnego i zezwala działać obok prokuratora.

Istnieją dwa rodzaje oskarżycieli posiłkowych:

  • oskarżyciel posiłkowy uboczny, który działa obok oskarżyciela publicznego. Niezbędne jest złożenie oświadczenia do sądu celem pełnienia funkcji oskarżyciela posiłkowego.
  • oskarżyciel posiłkowy subsydiarny lub samoistny działa samodzielnie, zastępując oskarżyciela publicznego w sytuacji, gdy ten odmawia wszczęcia postępowania lub umarza je, bez skierowania sprawy do sądu.

Uprawnienia oskarżyciela posiłkowego

Oskarżycielowi posiłkowemu przysługują przed sądem prawa strony, w przeciwieństwie do pokrzywdzonego. Jest to równoznaczne z tym, iż oskarżyciel posiłkowy ma prawo zgłaszać własne wnioski dowodowe, zadawać pytania osobom przesłuchiwanym, a także wnosić środki odwoławcze od orzeczeń sądu. Oskarżyciel posiłkowy podczas rozprawy zajmuje miejsce przed stołem sędziowskim po prawej stronie, obok prokuratora.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166

Jacek Kosonoga, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, statusu stron, obrońców i pełnomocników oraz czynności procesowych. 
263,19 zł
329,00 zł
Więcej
Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Jacek Giezek, Piotr Kardas
Wolters Kluwer Polska
Nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy - zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. - reguł procesu karnego.
61,19 zł
68,00 zł
Więcej
System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu

Piotr Hofmański, Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach
Wolters Kluwer Polska
Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek procesu zaliczane są do jednych z najtrudniejszych w nauce procesu karnego. Wiadomym tego przejawem są niejednokrotnie skrajnie różne stanowiska prezentowane w doktrynie odnośnie do pojęć przesłanek procesu, warunków dopuszczalności procesu, a takż....
287,20 zł
359,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-467
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-467

Tomasz Grzegorczyk
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu omówiono zarówno przepisy aktualnie obowiązujące, w tym te, które wprowadziła duża nowelizacja k.p.k. z 27 września 2013 r., w zakresie, w jakim weszły one już w życie lub zaczną obowiązywać od 2 czerwca 2014 r., jak i jej rozwiązania, które wejdą w życie dopiero 1 lipca 2015 r. Najważn....
260,11 zł
289,00 zł
Więcej
Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym

Ryszard A. Stefański
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana publikacja to pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia obrony obligatoryjnej w polskim procesie karnym - instytucji, której znaczenie praktyczne wrasta z roku na rok. Dotychczas ukazujące się opracowania koncentrowały się ogólnie na tematyce obrony oskarżonego. W książce Czyteln....
128,00 zł
Więcej
Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika

Anna Przyborowska-Klimczak, Adam Tarach
Wolters Kluwer Polska
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM III

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM III

Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel
Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego ...
52,00 zł
Więcej