Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Prawa do fonogramów i wideogramów

Fonogram zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych  jest jednym z dóbr chronionych. Definicją fonogramu jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu.

Z fonogramem związane jest prawo wyłączne do rozporządzania i korzystania z niego. W przypadku fonogramu przysługuje ono producentowi.

Pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez nazywa się wideogramem.  

Wyłączne prawo jakie przysługuje producentowi do rozporządzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu mieści się w zakresie:

  1. zwielokrotniania określoną techniką;
  2. wprowadzenia do obrotu;
  3. najmu oraz użyczania egzemplarzy;
  4. publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu;

W myśl polskiego prawa producentem fonogramu jest...

Fonogram zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych  jest jednym z dóbr chronionych. Definicją fonogramu jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu.

Z fonogramem związane jest prawo wyłączne do rozporządzania i korzystania z niego. W przypadku fonogramu przysługuje ono producentowi.

Pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez nazywa się wideogramem.  

Wyłączne prawo jakie przysługuje producentowi do rozporządzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu mieści się w zakresie:

  1. zwielokrotniania określoną techniką;
  2. wprowadzenia do obrotu;
  3. najmu oraz użyczania egzemplarzy;
  4. publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu;

W myśl polskiego prawa producentem fonogramu jest osoba, pod której nazwiskiem lub firmą fonogram został po raz pierwszy sporządzony. Pojęcie „sporządzony” oznacza cały proces organizacyjny, techniczny oraz finansowy, bez którego do utrwalenia dźwięków by nie doszło. Ustawodawca w tym procesie widzi wkład intelektualny  a nie tylko materialny producenta.

Z upływem pięćdziesięciu lat, następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony wygasa prawo do korzystania i rozporządzania nimi.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo autorskie. Zarys problematyki

Prawo autorskie. Zarys problematyki

Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Nicholas Ghazal
Wolters Kluwer Polska
Pierwszą monografia poświęcona problematyce prawa do fonogramu, będącego prawem pokrewnym prawu autorskiemu.
103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo autorskie
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo autorskie

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie.
103,20 zł
129,00 zł
Więcej