Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Projekt budowlany - zakres i forma

Projekt budowlany to dokument przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń w procesie budowlanym.

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo wymagania zawarte w wypisie i wyrysie z uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w pozwoleniu wydanym na podstawie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej. Powyższe oznacza, że przy sporządzeniu projektu budowlanego należy mieć na względzie wszelkie ustalenia poczynione w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla którego nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy...

Projekt budowlany to dokument przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń w procesie budowlanym.

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo wymagania zawarte w wypisie i wyrysie z uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w pozwoleniu wydanym na podstawie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej. Powyższe oznacza, że przy sporządzeniu projektu budowlanego należy mieć na względzie wszelkie ustalenia poczynione w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla którego nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy, kwestia warunków realizacji inwestycji z punktu widzenia przepisów planowania przestrzennego podlega ocenie na podstawie norm ustalonych w tym planie.

Sprawdzenia prawidłowości projektu w tym zakresie, a w istocie zgodności projektu złożonego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę z decyzją o warunkach zabudowy, ewentualnie ustaleniami planu, dokonuje organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Prawo budowlane. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo budowlane. Komentarz

Marek Wierzbowski, Buliński Kamil, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Artur...
Wolters Kluwer Polska
Wnikliwa interpretacja przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych.
249,00 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Michał Murawski, Justyna Okrasińska, Ewa Szelenbaum
Wolters Kluwer Polska
W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r.
129,00 zł
Więcej
Proces inwestycji budowlanych
Promocja!
Promocja!

Proces inwestycji budowlanych

Kamil Buliński, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Wojciech Jacyno, Artur Ko...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru

Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru

Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono sposoby prawidłowej kontroli robót betonowych i żelbetowych prowadzonych w trakcie wznoszenia obiektu budowlanego oraz po jego wykonaniu.
63,00 zł
Więcej
Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach. Działalność projektowa w budownictwie

Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach. Działalność projektowa w budownictwie

Rafał Golat
Wolters Kluwer Polska
Poradnik stanowi próbę kompleksowego omówienia problematyki prawnej styku prawa autorskiego i działalności budowlanej, w tym zwłaszcza twórczej działalności projektowej, której efektem są między innymi utwory architektoniczne
73,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę