Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Prokuratura Krajowa

Prokuratura Krajowa jest systemem organów państwowych, których zadaniem jest ochrona praworządności i ściganie przestępstw. Stanowi najwyższą jednostkę organizacyjną w hierarchii cywilnego pionu prokuratury. Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy, pierwszy zastępca, zastępcy Prokuratora Generalnego, prokuratorzy w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych.

Prokuratura Krajowa stoi na straży praworządności i prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach karnych. Sprawuje także funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

Siedziba Prokuratury Krajowej znajduje w Warszawie.

Do zadań Prokuratury Krajowej należy w szczególności:

  • nadzorowanie prac prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych,
  • występowanie przed Trybunałem Ko...

Prokuratura Krajowa jest systemem organów państwowych, których zadaniem jest ochrona praworządności i ściganie przestępstw. Stanowi najwyższą jednostkę organizacyjną w hierarchii cywilnego pionu prokuratury. Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy, pierwszy zastępca, zastępcy Prokuratora Generalnego, prokuratorzy w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych.

Prokuratura Krajowa stoi na straży praworządności i prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach karnych. Sprawuje także funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

Siedziba Prokuratury Krajowej znajduje w Warszawie.

Do zadań Prokuratury Krajowej należy w szczególności:

  • nadzorowanie prac prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych,
  • występowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym,
  • współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości,

Z perspektywy ścigania sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym istotna pozostaje właściwość Prokuratury w prowadzeniu lub nadzorowaniu czynności wykonywanych w ramach postępowań przygotowawczych w sprawach karnych.

RozwińZwiń
Sortuj:
Prawo o prokuraturze. Komentarz
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo o prokuraturze. Komentarz

Piotr Turek
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy – Prawo o prokuraturze z uwzględnieniem standardów międzynarodowych i norm konstytucyjnych, a także analogicznych uregulowań dotyczących ustroju sądów i statusu sędziów w Polsce oraz ustroju prokuratury i statusu prokuratorów we Francji (sk....
201,75 zł
269,00 zł
Więcej
Na straży prawa. Nowy model Prokuratury
Nowość
Nowość

Na straży prawa. Nowy model Prokuratury

Michał Gabriel-Węglowski, Magdalena Malinowska-Wójcicka
Wolters Kluwer Polska
Książka przedstawia propozycję istotnej zmiany filozofii funkcjonowania Prokuratury. Zawiera projekty ustaw – Prawo o ustroju Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej przepisów wprowadzających.
99,00 zł
Więcej
Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Agnieszka Goździk, Tomasz Tutkaj
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana publikacja to obszerny zbiór pond 150 wzorów pism prokuratora stosowanych w jego codziennej pracy.
50,69 zł
169,00 zł
Więcej
Prawo o prokuraturze. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo o prokuraturze. Komentarz

Andrzej Kiełtyka, Wojciech Kotowski, Andrzej Ważny
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu omówiono rewolucyjne zmiany w zasadach działania prokuratury wprowadzone przez nową ustawę - Prawo o prokuraturze.
191,21 zł
239,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę