Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przepadek przedmiotów lub korzyści majątkowych

W polskim prawie karnym instytucja przepadku stanowi środek formalnej reakcji, mającej charakter represyjno-prewencyjny, a także wychowawczy i kompensacyjny, użyty wobec osoby, która popełniła przestępstwo. Wiąże się on z konfiskatą przedmiotów i określonej części mienia – w tym korzyści majątkowych uzyskanych w drodze popełnionego przestępstwa. Przez korzyści majątkowe rozumie się wszystkie przychody uzyskane w wyniku przestępstwa.

Kategorie przedmiotów podlegających przepadkowi

Przepadek obejmuje trzy kategorie przedmiotów, są to:

  • przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa (ewentualnie mogą być one np. zwrócone pokrzywdzonemu)
  • przedmioty (narzędzia) biorące lub mogące wziąć udział w popełnieniu przestępstwa
  • przedmioty, których posiadanie jest nielegalne (np. narkotyki, broń...

W polskim prawie karnym instytucja przepadku stanowi środek formalnej reakcji, mającej charakter represyjno-prewencyjny, a także wychowawczy i kompensacyjny, użyty wobec osoby, która popełniła przestępstwo. Wiąże się on z konfiskatą przedmiotów i określonej części mienia – w tym korzyści majątkowych uzyskanych w drodze popełnionego przestępstwa. Przez korzyści majątkowe rozumie się wszystkie przychody uzyskane w wyniku przestępstwa.

Kategorie przedmiotów podlegających przepadkowi

Przepadek obejmuje trzy kategorie przedmiotów, są to:

  • przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa (ewentualnie mogą być one np. zwrócone pokrzywdzonemu)
  • przedmioty (narzędzia) biorące lub mogące wziąć udział w popełnieniu przestępstwa
  • przedmioty, których posiadanie jest nielegalne (np. narkotyki, broń, fałszywe banknoty itp.)

Wykonanie przepadku jest ściśle regulowane przez Kodeks karny wykonawczy. Prawo przewiduje również przepadek zwierzęcia. Przy czym przepadek można także zastosować jako środek zabezpieczający wobec sprawcy czynu zabronionego popełnionego w stanie niepoczytalności lub przy okolicznościach wyłączających ukaranie sprawcy (np. przy znikomej społecznej szkodliwości czynu).

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Instytucja przepadku w polskim prawie karnym

Instytucja przepadku w polskim prawie karnym

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono przesłanki stosowania wszystkich postaci przepadku uregulowanych w Kodeksie karnym, a także zasady wykonywania orzeczenia sądu zawierającego rozstrzygniecie dotyczące tych środków.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Środki karne Przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Środki karne Przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym

Paweł Daniluk
C.H. Beck
Przepisy normujące środki karne są jedną z częściej, o ile nie najczęściej, modyfikowaną grupą przepisów Kodeksu karnego. Można wręcz stwierdzić, że ustawa ta w zakresie regulacji dotyczących środków karnych jest nowelizowana niemal permanentnie. W wyniku tych nowelizacji pojawiły się nowe, nieznane....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym

Magdalena Błaszczyk
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera kompleksową analizę obowiązujących regulacji materialnoprawnych, procesowych i egzekucyjnych odnoszących się do przepadku karnoskarbowego.
129,00 zł
Więcej
Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Kazusy z rozwiązaniami
Promocja!
Promocja!

Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Kazusy z rozwiązaniami

Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowy zbiór kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Środki karne po nowelizacji w 2015 r.

Środki karne po nowelizacji w 2015 r.

Ryszard A. Stefański, Ryszard A. Stefański
Wolters Kluwer Polska
Ryszard A. Stefański – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym oraz w problematyce prawnych zagadnień ruchu drogowego; redaktor naczelny „Ius Novum”; autor licznych artykułów, glos i recenzji oraz....
79,20 zł
85,00 zł
Więcej
Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa

M.Ewa Guzik-Makaruk
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 8.03.2012 r. Publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu pozycją, która w sposób wyczerpujący przedstawia problematykę pozbawiania sprawców przedmiotów i korzyści uzyskanych z przestępstw. Autorzy - na podstawie wielopłaszczyznowych badań przeprowadzonych w środ....
102,00 zł
Więcej
Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Józef Wójcikiewicz
Wolters Kluwer Polska
Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie, województwo rzeszowskie. W 1949 r. Jego rodzina przeniosła się do Szczecina, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1959-1964 studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru....
167,00 zł
Więcej