Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przestrzeń publiczna

To najogólniej ujmując, wszelkie miejsca (wydzielone granicami czy liniami) powszechnie i nieodpłatnie dostępne dla każdej osoby, w których może ona znaleźć się w dowolnym czasie i na bliżej nieokreślony czas. Do przestrzeni publicznych możemy zaliczyć np.: drogi, parkingi, place miejskie, parki, ogrody oraz różnego rodzaju dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną: park narodowy, pasaże centrów handlowych, hole kinowe, dworcowe, hale targowe, muzealne itp. (P. Saternus, Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, Warszawa 2013, s. 414). Do przestrzeni publicznej jako obszaru nawiązuje ustawodawca, wskazując definicję „obszaru przestrzeni publicznej”, przez który rozumie obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na j...

To najogólniej ujmując, wszelkie miejsca (wydzielone granicami czy liniami) powszechnie i nieodpłatnie dostępne dla każdej osoby, w których może ona znaleźć się w dowolnym czasie i na bliżej nieokreślony czas. Do przestrzeni publicznych możemy zaliczyć np.: drogi, parkingi, place miejskie, parki, ogrody oraz różnego rodzaju dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną: park narodowy, pasaże centrów handlowych, hole kinowe, dworcowe, hale targowe, muzealne itp. (P. Saternus, Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, Warszawa 2013, s. 414). Do przestrzeni publicznej jako obszaru nawiązuje ustawodawca, wskazując definicję „obszaru przestrzeni publicznej”, przez który rozumie obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W definicji tej ustawodawca wskazał na następujące cechy obszaru przestrzeni publicznej, które możemy odnieść do przestrzeni publicznej. Pierwsza cecha to szczególne znaczenie tej przestrzeni dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Przestrzeń tama służyć zatem społeczności lokalnej i prowadzić do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Gmina realizuje to przez wykonywanie zadań obejmujących następujący katalog spraw:

  1. infrastrukturę techniczną (gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, działalność w zakresie telekomunikacji);

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne

Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne

Ryszard Domański
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik z rekomendacją Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN! Pierwszy z serii podręczników przygotowanych z myślą o studentach niedawno utworzonego na wielu uczelniach wyższych kierunku - gospodarka przestrzenna. Patronat naukowy zarówno nad tym kierunkiem nauki i nauczania, jak i n....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna - budynek

Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna - budynek

Artur Jasiński
W prezentowanej monografii przedstawiono wpływ, jaki terroryzm wywiera na kształtowanie współczesnej architektury i urbanistyki. Autor opisuje zmiany, jakie zachodzą w sposobach funkcjonowania i kształtowania organizmów miejskich na skutek zagrożeń terrorystycznych, szczegółowo omawia metody antyt....
91,80 zł
102,00 zł
Więcej