Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przywłaszczenie

Przywłaszczenie jest przestępstwem polegającym na rozporządzeniu jak swoją własnością cudzym mieniem ruchomym już posiadanym przez sprawcę. Cudza rzecz ruchoma lub cudze prawo majątkowe zostaje włączone do swojego majątku. W zależności od wartości rzeczy przywłaszczanej, przywłaszczenie jest regulowane przez kodeks wykroczeń albo kodeks karny.

Kradzież a przywłaszczenie

Przywłaszczenia można dokonać jedynie w sposób umyślny. Różnicę między kradzieżą a przywłaszczeniem stanowi sposób wejścia w posiadanie danej rzeczy. Kradzież polega na tym, że sprawca bezprawnie zabiera cudzą rzecz ruchomą pozbawiając tą osobę władztwa nad nią i samodzielnego dysponowania tą rzeczą.

W przypadku przywłaszczenia sprawca jest już legalnym posiadaczem danej rzeczy i jedynie podejmuje zachowanie, którego celem jest pozbawienie władztwa nad rzeczą właścici...

Przywłaszczenie jest przestępstwem polegającym na rozporządzeniu jak swoją własnością cudzym mieniem ruchomym już posiadanym przez sprawcę. Cudza rzecz ruchoma lub cudze prawo majątkowe zostaje włączone do swojego majątku. W zależności od wartości rzeczy przywłaszczanej, przywłaszczenie jest regulowane przez kodeks wykroczeń albo kodeks karny.

Kradzież a przywłaszczenie

Przywłaszczenia można dokonać jedynie w sposób umyślny. Różnicę między kradzieżą a przywłaszczeniem stanowi sposób wejścia w posiadanie danej rzeczy. Kradzież polega na tym, że sprawca bezprawnie zabiera cudzą rzecz ruchomą pozbawiając tą osobę władztwa nad nią i samodzielnego dysponowania tą rzeczą.

W przypadku przywłaszczenia sprawca jest już legalnym posiadaczem danej rzeczy i jedynie podejmuje zachowanie, którego celem jest pozbawienie władztwa nad rzeczą właściciela oraz dysponowania rzeczą za niego.

Kwalifikowaną postacią przywłaszczenia jest sprzeniewierzenie, które polega na przywłaszczeniu sobie rzeczy powierzonej sprawcy przez właściciela w dobrej wierze.

Odpowiedzialność karna

Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, zaś kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

RozwińZwiń
Sortuj:
Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania
Promocja!
Promocja!

Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania

Wiesław Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
W monografii odwołano się do najnowszych teorii kryminologicznych, badań empirycznych oraz statystyk kryminalnych. Szczególny nacisk położono na walory praktyczne analizowanych zagadnień.
59,49 zł
99,00 zł
Więcej
Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego

Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska
Wolters Kluwer Polska
Słowo wstępne Prezentowana księga jest zbiorem opracowań ofiarowanych Profesorowi Janowi Skupińskiemu z okazji jubileuszu urodzin oraz pracy naukowej. Profesor Jan Skupiński od przeszło 50 lat jest związany z Instytutem Nauk Prawnych PAN, w którym od 1974 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję ki....
153,99 zł
220,00 zł
Więcej
Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym
Promocja!
Promocja!

Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym

Aneta Sośnicka
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono szczegółową analizę ustawowych znamion przestępstwa przywłaszczenia - zarówno w typie podstawowym, jak również w typach zmodyfi kowanych - oraz wykroczenia przywłaszczenia. .. W publikacji omówiono też zagadnienia szczególne,w tym m.in.: - kwestię zbiegu przepisów,– formy s....
59,49 zł
85,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę