Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Recydywa

Recydywa oznacza powrót do przestępstwa. Recydywa to przestępstwo dokonane przez osobę, która raz albo więcej razy była karana. Osoba, która powraca do przestępstwa, nie może liczyć na zastosowanie wobec niej warunkowego umorzenia postępowania karnego, a kara jej wymierzona może być surowsza niż w przypadku osoby wcześniej niekaranej.

Recydywa podstawowa zachodzi wówczas, gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, w trakcie 5 lat i po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary, popełnia umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany.  Konsekwencją takiego zachowania może być wymierzenie kary przez sąd w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwięks...

Recydywa oznacza powrót do przestępstwa. Recydywa to przestępstwo dokonane przez osobę, która raz albo więcej razy była karana. Osoba, która powraca do przestępstwa, nie może liczyć na zastosowanie wobec niej warunkowego umorzenia postępowania karnego, a kara jej wymierzona może być surowsza niż w przypadku osoby wcześniej niekaranej.

Recydywa podstawowa zachodzi wówczas, gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, w trakcie 5 lat i po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary, popełnia umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany.  Konsekwencją takiego zachowania może być wymierzenie kary przez sąd w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Recydywistą jest osoba, która:

  • została skazana poprzednio za przestępstwo umyślne;
  • odbyła karę co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności;
  • w ciągu 5 lat po odbyciu tej kary popełniła przestępstwo umyślne;
  • popełniła przestępstwo podobne do tego, za które była skazana.

Z recydywą wielokrotną mamy do czynienia, gdy sprawca po odbyciu co najmniej rok kary pozbawienia wolności w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub w części ostatniej kary popełnił ponownie przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Leksykon prawa karnego część ogólna

Leksykon prawa karnego część ogólna

zbiorowa Praca
C.H. Beck
Leksykon prawa karnego – część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego. Adresatem Leksykonu są przede wszystkim studenci prawa, dla który....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Komentarz

Marcin Berent, Marek Bojarski, Janusz Bojarski, Paweł Czarnecki, Marian Filar, Wojciech Fi...
Wolters Kluwer Polska
Kanon literatury karnistycznej zawierający konkretne propozycje rozwiązań problemów interpretacyjnych prezentowane przez największe autorytety w prawie karnym.
205,13 zł
329,00 zł
Więcej
Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej
Promocja!
Promocja!

Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej

Teodor Szymanowski
Wolters Kluwer Polska
Zasadniczym pytaniem, na które Autor zamierza odpowiedzieć w niniejszej pracy, jest: w jakim stopniu stosowane kary i środki karne oraz postępowanie z recydywistami zapobiegają ponownej przestępczości?
76,65 zł
105,00 zł
Więcej