Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi drugi z trzech rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego działający na podstawie ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. W skład Krajowego Rejestru Sądowego wchodzi także rejestr przedsiębiorców oraz rejestr dłużników niewypłacalnych.

Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi rodzaj ewidencji podmiotów niekomercyjnych. Takie podmioty nie działają jako przedsiębiorcy a...

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi drugi z trzech rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego działający na podstawie ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. W skład Krajowego Rejestru Sądowego wchodzi także rejestr przedsiębiorców oraz rejestr dłużników niewypłacalnych.

Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi rodzaj ewidencji podmiotów niekomercyjnych. Takie podmioty nie działają jako przedsiębiorcy ani w celach zarobkowych.

Istotnym jest, iż jeden podmiot w zależności od jego specyfiki może być wpisany do kilku rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przykładowo fundacja, która jest wpisana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotne, w przypadku podjęcia działalności gospodarczej będzie musiała zostać wpisana także do rejestru przedsiębiorców.

Wpisy do rejestru nie podlegają obowiązkowi ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok
Promocja!
Promocja!

Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 rok

Zuzanna Świerc
Wiedza i Praktyka
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzne jednostki, które muszą sporządzać sprawozdanie finansowe nie tylko w oparciu o ustawę o rachunkowości, ale szereg innych ustaw. Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia cały proces sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok od u....
63,20 zł
79,00 zł
Więcej