Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia

Rozbiórka obiektu budowlanego

Rozbiórka w polskim ustawodawstwie kwalifikowana jest jako rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Ustawodawca określa, które obiekty przeznaczone do rozbiórki wymagają wydania pozwolenia na rozbiórkę, które zgłoszenia, a które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Z obowiązku zarówno uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jak i zgłoszenia zwolniona jest rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, do których budowy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają one ochronie jako zabytki. W większości jednak przypadków do rozpoczęcia rozbiórki konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia na rozbiórkę. Właściwy organ architektoniczno-budowlany może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę również obiektów, które ustawowo nie wymaga...

Rozbiórka w polskim ustawodawstwie kwalifikowana jest jako rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Ustawodawca określa, które obiekty przeznaczone do rozbiórki wymagają wydania pozwolenia na rozbiórkę, które zgłoszenia, a które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Z obowiązku zarówno uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jak i zgłoszenia zwolniona jest rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, do których budowy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają one ochronie jako zabytki. W większości jednak przypadków do rozpoczęcia rozbiórki konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia na rozbiórkę. Właściwy organ architektoniczno-budowlany może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę również obiektów, które ustawowo nie wymagają takiego pozwolenia. Ma to odniesienie do sytuacji, w której rozbiórka tych obiektów wpłynie negatywnie na stosunki wodne, warunki sanitarne czy stan środowiska, ewentualnie wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. We wniosku zgłoszeniowym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych. Elementy wniosku zgłoszeniowego szczegółowo określają przepisy regulujące proces inwestycyjno-budowlany.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Rozbiórki budynków i budowli

Rozbiórki budynków i budowli

Artur Margazyn, Anna Rawska-Skotniczny
Wydawnictwo Naukowe PWN
Publikacja systematyzuje wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych przy rozbiórkach obiektów, w tym przygotowania dokumentacji całego procesu. Kładzie silny nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych. Adresowana jest głównie do osób wykonujących samodzielne....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo budowlane. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo budowlane. Komentarz

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech...
Wolters Kluwer Polska
Szeroka interpretacja przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych funkcjonalnie powiązanych z procesem inwestycyjno-budowlanym.
220,15 zł
259,00 zł
Więcej