Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Skarga na bezczynność i przewlekłość postępowania administracyjnego

O bezczynności postępowania administracyjnego świadczy fakt, iż w ustawowym terminie nie doręczono jego decyzji rozstrzygającej sprawę. Z kolei przewlekłość wskazuje na uchylanie się przez organ administracji publicznej od załatwienia sprawy poprzez podejmowanie zbędnych czynności. Czynnością tą może być prowadzenie czynności dowodowych co do faktów udowodnionych.

Sprawy, dla których istnieją wystarczające dowody, powinny być załatwiane niezwłocznie. Termin niezwłocznie oznacza możliwie jak najszybszy termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu.

Załatwienie sprawy, która wymaga postępowania wyjaśniającego, jeśli wskazane powyżej dowody będą niewystarczające, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

Organ administracji publicznej zobligowany jest w przypadku niezałatwienia sprawy w termini...

O bezczynności postępowania administracyjnego świadczy fakt, iż w ustawowym terminie nie doręczono jego decyzji rozstrzygającej sprawę. Z kolei przewlekłość wskazuje na uchylanie się przez organ administracji publicznej od załatwienia sprawy poprzez podejmowanie zbędnych czynności. Czynnością tą może być prowadzenie czynności dowodowych co do faktów udowodnionych.

Sprawy, dla których istnieją wystarczające dowody, powinny być załatwiane niezwłocznie. Termin niezwłocznie oznacza możliwie jak najszybszy termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu.

Załatwienie sprawy, która wymaga postępowania wyjaśniającego, jeśli wskazane powyżej dowody będą niewystarczające, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

Organ administracji publicznej zobligowany jest w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie do zawiadomienia stron o zaistniałym fakcie, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Ponaglenia

W przypadku bezczynności organu jak i przewlekłości postępowania można skorzystać z ponaglenia. Ponaglenie jest formą zwalczania opieszałości w załatwianiu spraw administracyjnych i funkcjonuje od 1 czerwca 2017 roku.

Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można być wniesiona do sądu w każdym terminie, po uprzednim wniesieniu ponaglenia.

RozwińZwiń
Sortuj:
PAKIET: Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo + Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo + Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

PAKIET: Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo + Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo + Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo

Dariusz Świecki, Hanna Knysiak-Sudyka, Małgorzata Manowska
Wolters Kluwer Polska
Pakiet: >>> Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo <<<>>> Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo. Apelacja, postępowanie cywilne, egzamin z postępowania cywilnego, przykłady zarzutów, środki odwoławcze &l....
372,75 zł
497,00 zł
Więcej
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo

Hanna Knysiak-Sudyka
Wolters Kluwer Polska
Komentarz uwzględnia przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych, wprowadzone art. 96 ust. 1–17 i 19 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Przewlekłość postępowania sądowego
Promocja!
Promocja!

Przewlekłość postępowania sądowego

Piotr Piesiewicz, Olga Maria Piaskowska
Wolters Kluwer Polska
Artykuły przedstawiające stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, jak również funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w polskim systemie prawnym.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Anna Golęba, Marcin Kamiński, Tadeusz Kiełkowski, Hanna Knysiak-Sudyka, Tadeusz Woś
Wolters Kluwer Polska
Pełny wykład akademicki z zakresu nauki postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego oraz postępowań administracyjnych pomocniczych.
79,00 zł
Więcej
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

Roman Hauser, Wojciech Sawczyn, Jan Szuma
C.H. Beck
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 3 wydanie publikacji uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy....
169,14 zł
199,00 zł
Więcej
Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego
Promocja!
Promocja!

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Paweł Kornacki
Wolters Kluwer Polska
W monografii Autor w sposób kompleksowy, a jednocześnie precyzyjny omawia tematykę prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu administracyjnym, w tym m.in.: przybliża praktyczne aspekty sądowej kontroli sprawności funkcjonowania aparatu administracyjnego,przeprowadza te....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej
Promocja!
Promocja!

Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej

Robert Suwaj
Wolters Kluwer Polska
Monografia zawiera pogłębioną analizę sposobu rozumienia pojęcia bezczynności organu administracji publicznej na gruncie poszczególnych prawnych form działania administracji, a także ocenę modelu sądowej ochrony przed bezczynnością administracji publicznej w świetle krajowych regulacji normatywnych.....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym
Archiwum
Archiwum

Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Michał Miłosz
Wolters Kluwer Polska
W monografii przedstawiono teoretycznoprawna konstrukcje bezczynności organu administracji publicznej, w tym zakres występowania stanu bezczynności w postępowaniu administracyjnym, jego elementy konstrukcyjne oraz przesłanki warunkujące jego powstanie. Dokonano także analizy instytucji prawnych, któ....
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę