Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Promocja!

-20 % Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do art. 1154-121...

Marcin Asłanowicz
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
Już od: 103,20 zł
Więcej
C.H. Beck Rok publikacji: 2017
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Między...

Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego autorstwa najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego. Publikacja na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.

Cena regularna: 222,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 194,25 zł
Cena regularna: 222,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 194,25 zł
Już od: 207,21 zł
Więcej
NEX-0131 W05P01 Rok publikacji: 2016
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Artyku...

Henryk Dolecki, Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Piotr Rylski, Tadeusz Wiśniewski
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł
Już od: 179,10 zł
Więcej
ABC-0558 W02P01 Rok publikacji: 2013

Książki i ebooki Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Od wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce przysługuje prawo skargi o jego uchylenie. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego można złożyć m.in. w przypadku, gdy brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny lub utracił moc prawną, strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony czy też gdy wyrok sądu polubownego dotyczy sprawy nieobjętej zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu.

Skargę należy wnieść w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie albo wykładnię wyroku skargę wnosi się również w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę