Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług umożliwia mobilność przedsiębiorstw oraz pracowników w Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) reguluje wszelkie aspekty związane ze swobodą  przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług.

Swoboda przedsiębiorczości

Swoboda przedsiębiorczości pozwala osobom, które prowadzą działalność w danym państwie członkowskim, na prowadzenie działalności w innym państwie członkowskim, mogąc jednocześnie pozostawać w kraju pochodzenia. Swoboda powyższa obejmuje podejmowanie oraz wykonywanie działalności, która prowadzona jest na własny rachunek, a także zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami.

Swoboda świadczenia usług

Swoboda świadczenia usług daje możliwość swobodnego świadczenia usług wewnątrz UE w odniesieniu do obywateli państw...

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług umożliwia mobilność przedsiębiorstw oraz pracowników w Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) reguluje wszelkie aspekty związane ze swobodą  przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług.

Swoboda przedsiębiorczości

Swoboda przedsiębiorczości pozwala osobom, które prowadzą działalność w danym państwie członkowskim, na prowadzenie działalności w innym państwie członkowskim, mogąc jednocześnie pozostawać w kraju pochodzenia. Swoboda powyższa obejmuje podejmowanie oraz wykonywanie działalności, która prowadzona jest na własny rachunek, a także zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami.

Swoboda świadczenia usług

Swoboda świadczenia usług daje możliwość swobodnego świadczenia usług wewnątrz UE w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, posiadających przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym znajduje się  odbiorca świadczenia.  

Swoboda przedsiębiorczości a swobodą świadczenia usług

Swoboda przedsiębiorczości wymaga rejestracji w państwie przyjmującym w odróżnieniu od swobody świadczenia usług, dla której nie ma takiego obowiązku. Jest to jedna z podstawowych różnic pomiędzy korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości, a korzystaniem ze swobody świadczenia usług w UE.

RozwińZwiń
Sortuj:
Prawa społeczne pracownika a prawa pracodawcy-przedsiębiorcy na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawa społeczne pracownika a prawa pracodawcy-przedsiębiorcy na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Joanna Ryszka
C.H. Beck
Celem monografii jest ukazanie relacji jakie zachodzą pomiędzy ochroną praw społecznych pracowników a realizacją swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez ich pracodawców. Relacje te niejednokrotnie, aczkolwiek nie zawsze, mogą prowadzić do konfliktu interesów, a zatem i kolizji p....
126,75 zł
169,00 zł
Więcej
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Promocja!
Promocja!

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Aneta Flisek
C.H. Beck
Stan prawny: 22 stycznia 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
11,17 zł
14,90 zł
Więcej
Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych
Promocja!
Promocja!

Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych

Dorota Pudzianowska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera omówienie istotnych kwestii, jakie wiążą się z regulacjami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców.
77,70 zł
111,00 zł
Więcej
Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski
Promocja!
Promocja!

Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski

Rafał Stankiewicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego zdrowia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
77,70 zł
129,00 zł
Więcej
Delegowanie pracowników po zmianach
Promocja!
Promocja!

Delegowanie pracowników po zmianach

Infor
? 1. Wybór formy oddelegowania ? 1.1. Podróż służbowa czy odesłanie ? 1.1.1. Podróż służbowa ? 1.1.2. Odesłanie ? 1.1.3. Podróż służbowa a odesłanie za granicę. Podobieństwa i różnice ? 1.2. Delegowanie za granicę innych osób niż pracownicy ? 1.3. Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej ?....
22,43 zł
29,90 zł
Więcej
Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług
Promocja!
Promocja!

Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług

Inga Kawka
Wolters Kluwer Polska
W monografii przeanalizowano funkcjonowanie rynku wewnętrznego w dziedzinie usług w świetle polskiego i unijnego porządku prawnego.
59,49 zł
85,00 zł
Więcej
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz

Włodzimierz Nykiel, Adam Zalasiński
Wolters Kluwer Polska
Jest to pierwszy na rynku wydawniczym tak szeroki zbiór komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Obejmuje omówienia 165 orzeczeń z zakresu podatków dochodowych, VAT, akcyzy, pomocy publicznej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Glosy przedstawia....
179,20 zł
256,00 zł
Więcej
Tax Aspects of Research and Development within the European Union
Promocja!
Promocja!

Tax Aspects of Research and Development within the European Union

Włodzimierz Nykiel, Adam Zalasiński
Wolters Kluwer Polska
Nowadays, a modern, knowledge-based economy is the key to attaining and sustaining a competitive advantage. Thus, countries undertake various measures to foster development and acquisition of intellectual property and implementation of breakthrough technologies. These measures may include tax incent....
102,20 zł
146,00 zł
Więcej
Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej
Promocja!
Promocja!

Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej

Gertruda Uścińska
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowa analiza aktualnego prawa unijnego dokonana na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym najnowszych wyroków z uwzględnieniem orzeczeń wydanych w sprawach polskich.
71,40 zł
102,00 zł
Więcej
Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego
Promocja!
Promocja!

Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego

Jerzy Poczobut
Wolters Kluwer Polska
Niniejszy zbiór referatów stanowi najobszerniejsze jak dotąd, pogłębione omówienie aktualnych problemów prawa prywatnego międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowej ustawy kolizyjnej z dnia 4 lutego 2011 r. i prawa Unii Europejskiej. Zawiera on prezentację najnowszych poglądów polskiej....
77,70 zł
111,00 zł
Więcej
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz
Promocja!
Promocja!

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz

Małgorzata Sieradzka, Marian Zdyb
Wolters Kluwer Polska
Komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera kompleksowe omówienie problematyki aktywności gospodarczej. W publikacji przedstawiono najważniejsze aspekty działalności gospodarczej - jej podjęcie, wykonywanie, zawieszenie oraz zakończenie. Omówiono także przepisy prawne dotycząc....
107,10 zł
153,00 zł
Więcej
Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej
Promocja!
Promocja!

Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej

Renata Kopczyk
Wolters Kluwer Polska
Praca dotyczy istotnych - a w niewielkim dotąd zakresie zbadanych - zagadnień prawa Unii Europejskiej, związanych z zakazem dyskryminacji w sporcie. Opisywane kwestie stanowią element ogólnoeuropejskiej debaty na temat kształtu relacji pomiędzy sportem a prawem europejskim. Jest to obszar, na któr....
59,49 zł
85,00 zł
Więcej
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz
Promocja!
Promocja!

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz

Cezary Kosikowski
Wolters Kluwer Polska
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, będąca swego rodzaju kodeksem przedsiębiorców, reguluje zagadnienia związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz określa zadania organów publicznych w tym zakresie. W siódmym już wydaniu komenta....
90,30 zł
129,00 zł
Więcej
Konkurencja regulacyjna w prawie spółek
Promocja!
Promocja!

Konkurencja regulacyjna w prawie spółek

Marek Szydło
Wolters Kluwer Polska
Konkurencja regulacyjna w prawie spółek może rzeczywiście zaistnieć i może być przy tym konkurencją efektywną ...
49,70 zł
83,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę