Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Swobodna ocena dowodów

Zasada swobodnej oceny dowodów polega na podejmowaniu decyzji przez sąd, które dowody uznać za wiarygodne, a którym dowodom w całości lub części odmówić wiarygodności. Decyzja powyższa podejmowana jest każdorazowo i samodzielnie w odniesieniu do konkretnej sprawy. Nie ma żadnych instrukcji, w jaki sposób oceniać dane dowody, a także nie istnieje określony ich katalog.

Zasada swobodnej oceny dowodów jest jedną z głównych zasad procesowych. Nie istnieje żadna hierarchia znaczenia procesowego dowodów. Dokonując oceny dowodów sąd kieruje się wiedzą i doświadczeniem. Ma to być ocena swobodna a zarazem nie całkowicie dowolna. Ocena dokonana przez sąd musi charakteryzować się spójnością i uzasadniać przyjęte przez sąd założenie o sprawstwie lub jego braku. Formalnie wszystkie dowody mają takie same znaczenie.

W oparciu o wskazane rozumowanie sąd określa rozst...

Zasada swobodnej oceny dowodów polega na podejmowaniu decyzji przez sąd, które dowody uznać za wiarygodne, a którym dowodom w całości lub części odmówić wiarygodności. Decyzja powyższa podejmowana jest każdorazowo i samodzielnie w odniesieniu do konkretnej sprawy. Nie ma żadnych instrukcji, w jaki sposób oceniać dane dowody, a także nie istnieje określony ich katalog.

Zasada swobodnej oceny dowodów jest jedną z głównych zasad procesowych. Nie istnieje żadna hierarchia znaczenia procesowego dowodów. Dokonując oceny dowodów sąd kieruje się wiedzą i doświadczeniem. Ma to być ocena swobodna a zarazem nie całkowicie dowolna. Ocena dokonana przez sąd musi charakteryzować się spójnością i uzasadniać przyjęte przez sąd założenie o sprawstwie lub jego braku. Formalnie wszystkie dowody mają takie same znaczenie.

W oparciu o wskazane rozumowanie sąd określa rozstrzygnięcie sprawy takiej jak: uniewinnienie czy skazanie. Istotnym jest, iż sposób rozumowania sądu podlega kontroli, ponieważ sąd ujawnia go w uzasadnieniu wyroku, gdzie wyjaśnia szczegółowo podstawę swojego rozstrzygnięcia. Oznacza to, iż sąd ujawnia tam dokonany przez siebie sposób oceny dowodów czyli konkretnie wskazuje którym dowodom dał wiarę, a którym odmówił i udziela wyjaśnia.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym
Promocja!
Promocja!

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Łukasz Błaszczak, Dagmara Gruszecka, Wojciech Jasiński, Piotr Kardas, Karolina Kremens, Je...
Wolters Kluwer Polska
Dowiedz się, jak tzw. duża nowelizacja k.p.k. wpłynęła na zmianę modelu postępowania dowodowego.
90,30 zł
129,00 zł
Więcej
Postępowanie cywilne Podręczniki

Postępowanie cywilne Podręczniki

Paweł Cioch, Joanna Studzińska
C.H. Beck
Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik "Postępowanie cywilne" zawiera omówienie nie tylko podstawowych instytucji z zakresu postępowania cywilnego, dotyczących m.in.: rodzajów postępowania cywilnego, przesłanek procesowych i materialnoprawnyc....
67,50 zł
75,00 zł
Więcej
Dokumenty tożsamości
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Dokumenty tożsamości

Kamil Czaplicki
C.H. Beck
.Monografia przedstawia regulację prawną dokumentów tożsamości oraz koncepcję dostosowania systemu zarządzania tożsamością do nowych potrzeb i możliwości związanych z rozwojem technologicznym. Pokazane zostały aktualne blankiety i zabezpieczenia techniczne dokumentów tożsamości, których znajomość mo....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym
Promocja!
Promocja!

Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym

Michał Kasiński, Małgorzata Stahl, Katarzyna Wlaźlak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych na płaszczyźnie prawa administracyjnego.
77,70 zł
111,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-467
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-467

Tomasz Grzegorczyk
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu omówiono zarówno przepisy aktualnie obowiązujące, w tym te, które wprowadziła duża nowelizacja k.p.k. z 27 września 2013 r., w zakresie, w jakim weszły one już w życie lub zaczną obowiązywać od 2 czerwca 2014 r., jak i jej rozwiązania, które wejdą w życie dopiero 1 lipca 2015 r. Najważn....
202,30 zł
289,00 zł
Więcej
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Promocja!
Promocja!

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Grzegorz Łaszczyca
Wolters Kluwer Polska
W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich:....
69,30 zł
85,00 zł
Więcej
Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym
Promocja!
Promocja!

Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym

Jacek Jaśkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana książka stanowi kompleksowe monograficzne opracowanie problematyki poznania faktów w postępowaniu cywilnym w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Znaczna część rozważań poświęcona została analizie podmiotowych i przedmiotowych relacji zachodzących w procesie kształtowania się....
59,49 zł
99,00 zł
Więcej
O sprawiedliwości procesu karnego
Promocja!
Promocja!

O sprawiedliwości procesu karnego

Jerzy Skorupka
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie zagadnienia sprawiedliwości w procesie karnym łączące dogmatykę prawa karnego procesowego z filozofią i teorią prawa. Autor analizuje rolę, jaką sprawiedliwość odgrywa w procesie karnym, szczegółowo omawia m.in. takie pojęcia, jak: "prawo do....
69,30 zł
99,00 zł
Więcej
Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM III
Promocja!
Promocja!

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM III

Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel
Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego ...
36,39 zł
52,00 zł
Więcej