Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Szczególne obowiązki i uprawnienia banków

Podstawą prawną działalności banków jest ustawa Prawo bankowe z dn. 29 sierpnia 1997 r., która określa szczególne obowiązki i uprawnienia banków.
Uprawnienia banków:

 • sekurytyzacja – możliwość emitowania bankowych papierów wartościowych,
 • zabezpieczenie wierzytelności w kwestiach bankowych,
 • moc prawna dokumentów urzędowych dla dokumentacji bankowej (księgi rachunkowe banków, wyciągi z ksiąg rachunkowych, oświadczenia),
 • prawo wydawania i stosowania regulaminów bankowych,
 • potrącenia bankowe (prawo do potrącenia swojej wierzytelności z wymagalną wierzytelnością dłużnika, która nie jest jeszcze wymagalna),
 • przywilej egzekucyjny (uproszczona procedura postępowania cywilnego: postępowanie klauzulowe z pominięciem postępowania przygotowawczego),
 • pobieranie opłat i prowizji,
 • przetwarzanie informacji, w tym d...

Podstawą prawną działalności banków jest ustawa Prawo bankowe z dn. 29 sierpnia 1997 r., która określa szczególne obowiązki i uprawnienia banków.
Uprawnienia banków:

 • sekurytyzacja – możliwość emitowania bankowych papierów wartościowych,
 • zabezpieczenie wierzytelności w kwestiach bankowych,
 • moc prawna dokumentów urzędowych dla dokumentacji bankowej (księgi rachunkowe banków, wyciągi z ksiąg rachunkowych, oświadczenia),
 • prawo wydawania i stosowania regulaminów bankowych,
 • potrącenia bankowe (prawo do potrącenia swojej wierzytelności z wymagalną wierzytelnością dłużnika, która nie jest jeszcze wymagalna),
 • przywilej egzekucyjny (uproszczona procedura postępowania cywilnego: postępowanie klauzulowe z pominięciem postępowania przygotowawczego),
 • pobieranie opłat i prowizji,
 • przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych w celu prowadzenia działalności bankowej.

Obowiązki banków:

 • zachowanie tajemnicy bankowej,
 • obowiązek informacyjny,
 • przeciwdziałanie wykorzystaniu swojej działalności do celów przestępczych,
 • realizowanie opłat i należności o charakterze publiczno-prawnym.

RozwińZwiń
Sortuj:
Prawo bankowe

Prawo bankowe

Zbigniew Ofiarski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi systemowe ujęcie Prawa bankowego. Autor uwzględnia w nim w szczególności zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia.
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym
Promocja!
Promocja!

Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym

Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński
Wolters Kluwer Polska
Książka jest efektem nowatorskich badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach sporów między kredytobiorcami i bankami o kredyty waloryzowane do walut obcych. Autorzy prezentują ich wyniki ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.
39,80 zł
199,00 zł
Więcej
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Izabela Heropolitańska
Wolters Kluwer Polska
Nowe i gruntownie poszerzone wydanie cenionej publikacji. Autorka nie tylko szczegółowo omawia zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, ale także - dzięki wiedzy nabytej podczas wieloletniej pracy w banku - w jasny i praktyczny sposób wyjaśnia wszelkie wątpliwości.
122,40 zł
153,00 zł
Więcej
Europejskie modele instrumentów finansowych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Europejskie modele instrumentów finansowych

Mariola Lemonnier
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujacych regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą.
176,00 zł
220,00 zł
Więcej
Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Maciej Mataczyński, Rafał Sikorski, Tomasz Sójka
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi wyjątkową na rynku publikację traktującą o ochronie inwestorów, zwłaszcza tych nieprofesjonalnych, korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym.
129,00 zł
Więcej
Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Piotr Tereszkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka jest kompleksowym studium zagadnienia obowiązków o charakterze informacyjnym w umowach dotyczących usług finansowych, w szczególności kredytu, ubezpieczenia, poręczenia oraz usług inwestycyjnych. Autor omawia przesłanki, treść oraz skutki naruszenia obowiązków informacyjnych. Wnikliwej anali....
99,00 zł
Więcej
Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych
Promocja!
Promocja!

Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych

Beata Bińkowska-Artowicz
Wolters Kluwer Polska
Książka jest jedynym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem prawniczym dotyczącym systemu wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych - zarówno informacji kredytowej, jak i gospodarczej. Monografia zawiera szczegółową analizę kompetencji, uprawnień i obowiązków podmiotów ucze....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje wszechstronne podejście do tematyki procederu prania pieniędzy, obejmujące w szczególności - z perspektywy historycznej i współczesnej - aspekty kryminologiczne, prawnokarne, prawnofinasowe, bankowe, ekonomiczne, międzynarodowe, prawnomiędzynarowe, kryminalistyczne oraz techni....
99,00 zł
Więcej
Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej
Promocja!
Promocja!

Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej

Dorota Wojtczak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i racjonalności regulacji europejskiego systemu bankowego w odniesieniu do usług świadczonych przez banki. .. Autorka wskazuje zakres i stopień ingerencji prawodawcy unijnego w rynek usług fi nansowych, instrumenty i motywy integracji. .. W....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich

Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich

Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwszą na rynku pozycję, która w sposób kompeksowy prezentuje niezwykle aktualną problematykę obowiązków informacyjnych nakładanych na banki w zakresie świadczenia usług bankowych.
63,00 zł
Więcej
Prawo bankowe. Komentarz
Archiwum
Archiwum

Prawo bankowe. Komentarz

Arkadiusz Kawulski
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu w praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. W publikacji wyjaśniono istotne i budzące wątpliwości w praktyce bankowej zagadnienia dotyczące w szczególności problem....
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę