Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Umowa przedwstępna

Sortuj:
Sposób wyświetlania

Książki i ebooki Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest rodzajem umowy, czyli zgodnego porozumienia przynajmniej dwóch lub większej liczby stron, w której zostają one zobowiązane poprzez umowę przedwstępną do zawarcia umowy przyrzeczonej. Bardzo często umowa przedwstępna jest zawierana w trakcie obrotu nieruchomościami, gdzie prawo pierwokupu przysługuje innemu podmiotowi lub osobie. Umowa przedwstępna może, lecz nie musi zawierać terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna a termin umowy przyrzeczonej

W sytuacji, kiedy termin umowy przyrzeczonej nie został określony w umowie przedwstępnej, musi on zostać...

Umowa przedwstępna jest rodzajem umowy, czyli zgodnego porozumienia przynajmniej dwóch lub większej liczby stron, w której zostają one zobowiązane poprzez umowę przedwstępną do zawarcia umowy przyrzeczonej. Bardzo często umowa przedwstępna jest zawierana w trakcie obrotu nieruchomościami, gdzie prawo pierwokupu przysługuje innemu podmiotowi lub osobie. Umowa przedwstępna może, lecz nie musi zawierać terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna a termin umowy przyrzeczonej

W sytuacji, kiedy termin umowy przyrzeczonej nie został określony w umowie przedwstępnej, musi on zostać wyznaczony przez stronę umowy, która jest do tego upoważniona. Jeżeli obie strony są upoważnione do wyznaczenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, wiążący jest termin wskazany w pierwszej kolejności.

Przy czym po upływie roku od zawarcia umowy przedwstępnej, gdzie żadna z upoważnionych stron nie wyznaczyła terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, wygasa obowiązek jej realizacji. Natomiast w określonych sytuacjach istnieją możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej przez jedną ze stron.

Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę