Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Uprawnienia Policji

Uprawnienia Policji określa Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Uprawnienia przysługujące Policji związane są z wykonywanymi w granicach zadań czynnościami o charakterze operacyjno-rozpoznawczym, dochodzeniowo-śledczym oraz administracyjno-porządkowym.

Uprawnienia Policji obejmują:

 • wylegitymowanie osób, które ma na celu ustalenie ich tożsamości,
 • zatrzymanie osób, których zachowanie w oczywisty sposób stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi,
 • zatrzymanie osób, które pozbawione zostały wolności, a nie powróciły z przepustki do zakładu karnego bądź aresztu śledczego,
 • przeszukanie osób i przeszukanie pomieszczeń,
 • w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego dokonanie kontroli osobistej, kontroli bagażu, kontroli załadunku pojazdu,
 • żądanie pomocy od organów...

Uprawnienia Policji określa Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Uprawnienia przysługujące Policji związane są z wykonywanymi w granicach zadań czynnościami o charakterze operacyjno-rozpoznawczym, dochodzeniowo-śledczym oraz administracyjno-porządkowym.

Uprawnienia Policji obejmują:

 • wylegitymowanie osób, które ma na celu ustalenie ich tożsamości,
 • zatrzymanie osób, których zachowanie w oczywisty sposób stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi,
 • zatrzymanie osób, które pozbawione zostały wolności, a nie powróciły z przepustki do zakładu karnego bądź aresztu śledczego,
 • przeszukanie osób i przeszukanie pomieszczeń,
 • w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego dokonanie kontroli osobistej, kontroli bagażu, kontroli załadunku pojazdu,
 • żądanie pomocy od organów i instytucji państwowych,
 • bezpośrednie i uzasadnione zwrócenie się o udzielenie pomocy do innych jednostek i osób,
 • zastosowanie bezpośrednich środków przymusu w wyniku niezastosowania się do zgodnych z prawem poleceń.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

Rafał Szczepaniak
Wolters Kluwer Polska
Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań?
159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji

Współpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji

Krzysztof Horosiewicz
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono rolę osobowych źródeł informacji (OZI) w realizacji ustawowych zadań Policji, wskazując przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa prawnego policjantów leżące w sferze ich kwalifikacji zawodowych i regulacji prawnych. W publikacji zaprezentowano rozważania dotyczące m.in.: ukr....
76,49 zł
85,00 zł
Więcej
Policja na świecie
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Policja na świecie

Hołyst Brunon
Wolters Kluwer Polska
Policja na świecie to unikatowa publikacja w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęcono w niej takim zagadnieniom, jak: zarządzanie policją,system administracji policji,style działania policji,stres traumatyczny w pracy policjanta,osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej polic....
197,10 zł
219,00 zł
Więcej
Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego

Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego

Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Wolters Kluwer Polska
Wykrywanie przestępstw, zapobieganie im i osądzanie ich sprawców jest oczywistą prerogatywą państwa. Jak dalece jednak państwo może wkraczać w sferę praw i wolności obywateli, aby wykonywać te zadania? Jakie konsekwencje niesie to dla systemu prawnego? Ostatnie lata zaowocowały istotnym rozbudowan....
89,00 zł
Więcej
Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana
Archiwum
Archiwum

Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana

Tomasz Grzegorczyk
Wolters Kluwer Polska
"Profesor Janusz Tylman urodził się w 1924 r. w Łodzi. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w 1951 r. i w tymże roku rozpoczął pracę w Katedrze Postępowania Karnego UŁ jako asystent, a następnie aspirant, starszy asystent i adiunkt. W 2011 r. mija zatem sześćdziesięciol....
Więcej