Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Uspołecznienie planowania przestrzennego

To przyznana osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej w drodze ustawowej możliwość wpływania, na etapie procedury planistycznej, na akty planowania przestrzennego w celu umożliwienia im przedstawienia swoich oczekiwań w odniesieniu do ustaleń aktów planistycznych oraz ochrony swoich indywidualnych interesów w drodze wykorzystania instrumentów przewidzianych prawem.

Uspołecznienie ma szczególne znaczenie w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego. Realizacja powyższego zadania wpływać może bowiem na różne dobra i wartości szczególnie cenne dla ww. podmiotów, jak np. zdrowie czy też własność. Na płaszczyźnie planowania ścierają się ze sobą różne interesy, tj. ogólnokrajowy, lokalny i prywatny, dlatego też konieczne jest ich dobre zdiagnozowanie i zidentyfi...

To przyznana osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej w drodze ustawowej możliwość wpływania, na etapie procedury planistycznej, na akty planowania przestrzennego w celu umożliwienia im przedstawienia swoich oczekiwań w odniesieniu do ustaleń aktów planistycznych oraz ochrony swoich indywidualnych interesów w drodze wykorzystania instrumentów przewidzianych prawem.

Uspołecznienie ma szczególne znaczenie w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego. Realizacja powyższego zadania wpływać może bowiem na różne dobra i wartości szczególnie cenne dla ww. podmiotów, jak np. zdrowie czy też własność. Na płaszczyźnie planowania ścierają się ze sobą różne interesy, tj. ogólnokrajowy, lokalny i prywatny, dlatego też konieczne jest ich dobre zdiagnozowanie i zidentyfikowanie. W szczególności dotyczy to konfliktów związanych z własnością, która jest prawnie chroniona, a wszelkie ograniczenia prawa własności nie spotykają się ze społeczną akceptacją i aprobatą. Aby to było możliwe, należało w pierwszej kolejności ustalić, jakie są potrzeby poszczególnych osób oraz grup. Powyższym działaniom ma sprzyjać zwiększony udział różnych podmiotów, w tym mieszkańców, w życiu gminy.

Warto zwrócić uwagę także na inny aspekt ewentualnego zwiększonego zaangażowania mieszkańców. Ich czynny udział wżyciu społeczności lokalnej prowadzi bowiem do faktycznego funkcjonowania albo zwiększenia społecznej kontroli organów gminy.

Uspołecznienie planowania przestrzennego odbywa się przez wykorzystanie następujących instrumentów: wniosków, uwag i dyskusji publicznej.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Krzysztof Buczyński, Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz to oparte na orzecznictwie sądowym opracowanie dotyczące zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami w zakresie planowania przestrzennego, treścią aktów planowania przestrzennego, procedurami ich sporządzania i uchwalania oraz wydawan....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej