Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Uzgodnienie aktu planistycznego

To wiążące dla organu sporządzającego akt planistyczny stanowisko odnoszące się do przyjętych w aktach planistycznych rozwiązań przestrzennych, wyrażone przez podmioty specjalistyczne. Udział organów uzgadniających (organy administracji rządowej i samorządowej) jest konieczny ze względu na fakt, że sporządzenie aktu planistycznego wymaga szerokiej wiedzy z różnych dziedzin życia, a przede wszystkim wyważenia różnych, często sprzecznych interesów, tj.: krajowego, regionalnego, lokalnego i indywidualnego. Stanowi ono władcze wkroczenie w proces tworzenia konkretnych projektów aktów planistycznych. Przez wiążący charakter skutkuje ono możliwością wstrzymania dalszej realizacji projektu aktu planistycznego, niezgodnego z oczekiwaniami organu uzgadniającego.

Uzgodnienie aktu planistycznego warunkuje ważność procedury planist...

To wiążące dla organu sporządzającego akt planistyczny stanowisko odnoszące się do przyjętych w aktach planistycznych rozwiązań przestrzennych, wyrażone przez podmioty specjalistyczne. Udział organów uzgadniających (organy administracji rządowej i samorządowej) jest konieczny ze względu na fakt, że sporządzenie aktu planistycznego wymaga szerokiej wiedzy z różnych dziedzin życia, a przede wszystkim wyważenia różnych, często sprzecznych interesów, tj.: krajowego, regionalnego, lokalnego i indywidualnego. Stanowi ono władcze wkroczenie w proces tworzenia konkretnych projektów aktów planistycznych. Przez wiążący charakter skutkuje ono możliwością wstrzymania dalszej realizacji projektu aktu planistycznego, niezgodnego z oczekiwaniami organu uzgadniającego.

Uzgodnienie aktu planistycznego warunkuje ważność procedury planistycznej. Organ jednostki samorządu terytorialnego jest związany treścią uzgodnienia, a co za tym idzie – ma obowiązek dostosować treść ustaleń aktu planistycznego do przedstawionego stanowiska organu uzgadniającego akt planistyczny. Nieprawidłowe lub niepełne dostosowanie treści ustaleń owocuje wadliwością podjętej uchwały. Aby akt planistyczny mógł zostać uchwalony w kształcie pierwotnym, tj. zaproponowanym przez organ sporządzający, niezbędne jest zajęcie przez organ uzgadniający pozytywnego stanowiska. Jeśli pomimo braku pozytywnego stanowiska uchwała zostanie podjęta, skutkuje to jej nieważnością w całości lub części.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Krzysztof Buczyński, Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz to oparte na orzecznictwie sądowym opracowanie dotyczące zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami w zakresie planowania przestrzennego, treścią aktów planowania przestrzennego, procedurami ich sporządzania i uchwalania oraz wydawan....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej