Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z wprowadzonymi zmianami, które obowiązuje od 13 września 2019 roku określa szczegółowe informacje dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wymagania ogólne dla dróg publicznych i ich usytuowania:

  1. Ochrona środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego.
  2. Badania i oceny oddziaływania projektowanej drogi na środowisko.
  3. Zachowanie istniejącego stanu środowiska i stosowanie środków do jego ochrony.
  4. Zasady projektowania drogi w zakresie poziomu hałasu i wibracji.

Rozporządzenie zawiera korekty i uszczegółowienia. Wprowadzenie ułatwień i optymalizacja wymagań zawartych w przepisach oraz ograniczenie barier prawnych, pozwolą na sprawniejsze i szybsze przygotowywanie inwestycji drogowych przy zachowaniu pozio...

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z wprowadzonymi zmianami, które obowiązuje od 13 września 2019 roku określa szczegółowe informacje dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wymagania ogólne dla dróg publicznych i ich usytuowania:

  1. Ochrona środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego.
  2. Badania i oceny oddziaływania projektowanej drogi na środowisko.
  3. Zachowanie istniejącego stanu środowiska i stosowanie środków do jego ochrony.
  4. Zasady projektowania drogi w zakresie poziomu hałasu i wibracji.

Rozporządzenie zawiera korekty i uszczegółowienia. Wprowadzenie ułatwień i optymalizacja wymagań zawartych w przepisach oraz ograniczenie barier prawnych, pozwolą na sprawniejsze i szybsze przygotowywanie inwestycji drogowych przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych.

Konsekwencją zmian będzie zniesienie konieczności uzyskiwania zgody w przypadkach nie mających istotnego wpływu na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Wpłynie to na znaczne przyspieszenie realizacji inwestycji.

Szacuje się, że zmiany pozwolą na skrócenie czasu uzyskania decyzji pozwalającej na realizację inwestycji o około cztery miesiące.

RozwińZwiń
Sortuj:
Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

Rafał Szczepaniak
Wolters Kluwer Polska
Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań?
179,10 zł
199,00 zł
Więcej