Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Wniosek dowodowy

Wniosek dowodowy jest żądaniem strony dotyczącym przeprowadzenia danego dowodu. Stosowany jest w postępowaniu karnym, cywilnym oraz administracyjnym. Jego charakter oraz sposób złożenia określają odpowiednio kodeksy: postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego.

Wniosek dowodowy w postępowaniu karnym może być złożony przez strony postępowania, a samo postępowanie dowodowe prowadzone jest również z urzędu. Na etapie postępowania przygotowawczego zgłoszony może być przez: pokrzywdzonego, podejrzanego lub ich przedstawiciela. W postępowaniu sądowym prawo do składania wniosku dowodowego przysługuje: oskarżonemu, prokuratorowi, pokrzywdzonemu, który występuje w roli oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego lub powoda cywilnego a także przedstawicielowi procesowemu.

Wniosek dowodowy w postępowaniu cywilnym przeprowadza się w celu dostarczenia sądowi dowodó...

Wniosek dowodowy jest żądaniem strony dotyczącym przeprowadzenia danego dowodu. Stosowany jest w postępowaniu karnym, cywilnym oraz administracyjnym. Jego charakter oraz sposób złożenia określają odpowiednio kodeksy: postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego.

Wniosek dowodowy w postępowaniu karnym może być złożony przez strony postępowania, a samo postępowanie dowodowe prowadzone jest również z urzędu. Na etapie postępowania przygotowawczego zgłoszony może być przez: pokrzywdzonego, podejrzanego lub ich przedstawiciela. W postępowaniu sądowym prawo do składania wniosku dowodowego przysługuje: oskarżonemu, prokuratorowi, pokrzywdzonemu, który występuje w roli oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego lub powoda cywilnego a także przedstawicielowi procesowemu.

Wniosek dowodowy w postępowaniu cywilnym przeprowadza się w celu dostarczenia sądowi dowodów, które są poparciem twierdzeń strony. W postępowaniu cywilnym, z założenia, sąd nie prowadzi postępowania dowodowego. Strony, poprzez wniosek dowodowy, same dostarczają dowodów, które stanowią podstawę do rozstrzygnięcia sprawy.

Wniosek dowodowy w postępowaniu administracyjnym spełnia żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu. Jego przedmiotem powinna być istotna dla znaczenia sprawy okoliczność. Wniosek dowodowy można wnieść na każdym etapie postępowania.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks postępowania karnego. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Jerzy Skorupka
C.H. Beck
Aktualnie polecamy "Kodeks postępowania karnego. Komentarz" pod redakcją profesora Dariusza Świeckiego >>
314,10 zł
349,00 zł
Więcej
Antywartości w prawie administracyjnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Antywartości w prawie administracyjnym

Adam Błaś
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi zbiór referatów i głosów w dyskusji przedstawionych podczas VI Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Jacek Giezek, Piotr Kardas
Wolters Kluwer Polska
Nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy - zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. - reguł procesu karnego.
61,19 zł
68,00 zł
Więcej
Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym

Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym

Izabela Adrych-Brzezińska
Wolters Kluwer Polska
Monografia porusza istotny z punktu widzenia sporów sądowych temat, tj. zagadnienia ciężaru dowodu, jego rozkładu oraz konstrukcji prawnych modyfikujących reguły wyjściowe w tym zakresie. W opracowaniu omówiono mechanizmy stosowania podstawowej reguły repartycji ciężaru dowodu oraz poruszono liczne....
79,20 zł
85,00 zł
Więcej
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Grzegorz Łaszczyca
Wolters Kluwer Polska
W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich:....
85,00 zł
Więcej
Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe

Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe

Mariusz Baran
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy stosunkowo nowego zagadnienia w praktyce działalności sądów polskich, jakim jest stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej. Przedstawione w książce rozważania pozwalają na sformułowanie praktycznych wniosków dla sądów polskich orzekających w sprawach cywilnych, karnych i sądowoa....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-467
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-467

Tomasz Grzegorczyk
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu omówiono zarówno przepisy aktualnie obowiązujące, w tym te, które wprowadziła duża nowelizacja k.p.k. z 27 września 2013 r., w zakresie, w jakim weszły one już w życie lub zaczną obowiązywać od 2 czerwca 2014 r., jak i jej rozwiązania, które wejdą w życie dopiero 1 lipca 2015 r. Najważn....
260,11 zł
289,00 zł
Więcej
Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Joanna May
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki obrony pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji. Sposób zaprezentowania omawianej tematyki nadaje publikacji walor szczególnej praktyczności. W monografii sklasyfikowano i omówiono środki obrony pozwanego w procesie cywi....
99,00 zł
Więcej
Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego

Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego

Piotr Rylski
Wolters Kluwer Polska
Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, całościowym opracowaniem problematyki działania sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej wyroku w procesie cywilnym, po zmianach jakie dokonały się w systemie polskiego prawa procesowego w latach 1990-2005.
73,00 zł
Więcej