Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Wywiad środowiskowy

Wywiad środowiskowy to rozmowa mająca na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej danej osoby.

Zastosowanie wywiadu środowiskowego

Wywiad środowiskowy ma zastosowanie w postępowaniu karnym oraz cywilnym. Kodeks postępowania karnegoKodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje zasady przeprowadzenia wywiadu.

Informacje uzyskane podczas wywiadu środowiskowego mogą stanowić istotny dowód procesowy. Decyzja o zarządzeniu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego może zostać podjęta przez sąd lub prokuratora. Przeprowadzenie wywiadu należy do zadań kuratora sądowego, a w sz...

Wywiad środowiskowy to rozmowa mająca na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej danej osoby.

Zastosowanie wywiadu środowiskowego

Wywiad środowiskowy ma zastosowanie w postępowaniu karnym oraz cywilnym. Kodeks postępowania karnegoKodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje zasady przeprowadzenia wywiadu.

Informacje uzyskane podczas wywiadu środowiskowego mogą stanowić istotny dowód procesowy. Decyzja o zarządzeniu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego może zostać podjęta przez sąd lub prokuratora. Przeprowadzenie wywiadu należy do zadań kuratora sądowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach do policji.

Rodzinny wywiad środowiskowy

U osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej przeprowadzany jest wywiad środowiskowy. Celem przeprowadzenia wywiadu jest ustalenie ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej oraz majątkowej.

Termin na przeprowadzenie wywiadu wynosi 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie udzielenia pomocy i jest obligatoryjne. Odmowa przeprowadzenia wywiadu powoduje, że przyznanie pomocy socjalnej nie jest możliwe.

Obowiązkiem pracownika socjalnego jest zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks postępowania karnego. Zestawienie nowelizacji z wprowadzeniem
Promocja!
Promocja!

Kodeks postępowania karnego. Zestawienie nowelizacji z wprowadzeniem

Michał Gabriel-Węglowski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera czytelne - w formie tabel - porównanie nowego, wynikającego z tzw. dużej reformy procesu karnego z 2015 r., brzmienia k.p.k. z dotychczasową regulacją.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-467
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-467

Tomasz Grzegorczyk
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu omówiono zarówno przepisy aktualnie obowiązujące, w tym te, które wprowadziła duża nowelizacja k.p.k. z 27 września 2013 r., w zakresie, w jakim weszły one już w życie lub zaczną obowiązywać od 2 czerwca 2014 r., jak i jej rozwiązania, które wejdą w życie dopiero 1 lipca 2015 r. Najważn....
260,11 zł
289,00 zł
Więcej
Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym

Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym

Radosław Koper
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi pierwszą w literaturze karnoprocesowej opublikowaną monografię poświęconą ochronie prawa do prywatności w polskim postępowaniu karnym.
98,70 zł
105,00 zł
Więcej