Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Wyzysk

W prawie karnym wyzysk to występek, czyli czyn zabroniony, który może nastąpić w przypadku zawierania umów wzajemnych, gdzie strony zobowiązują się, że świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej. O wyzysku można mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z sytuacją wykorzystania przymusowego położenia jednej ze stron umowy (albo jej niedoświadczenia lub niedołęstwa) poprzez zawarcie umowy, która nakłada na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem drugiej strony.

Wyzysk w kontekście ekonomicznym

Wyzysk jest zjawiskiem występującym z reguły w kontekście ekonomicznym. Przy czym jedną z najbardziej szkodliwych postaci wyzysku jest lichwa. Aktualnie kodeks cywilny normalizuj...

W prawie karnym wyzysk to występek, czyli czyn zabroniony, który może nastąpić w przypadku zawierania umów wzajemnych, gdzie strony zobowiązują się, że świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej. O wyzysku można mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z sytuacją wykorzystania przymusowego położenia jednej ze stron umowy (albo jej niedoświadczenia lub niedołęstwa) poprzez zawarcie umowy, która nakłada na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem drugiej strony.

Wyzysk w kontekście ekonomicznym

Wyzysk jest zjawiskiem występującym z reguły w kontekście ekonomicznym. Przy czym jedną z najbardziej szkodliwych postaci wyzysku jest lichwa. Aktualnie kodeks cywilny normalizuje tę kwestię, określając maksymalną wysokość odsetek w umowach pożyczkowych. Oczywiście wyzysk może dotyczyć różnego rodzaju umów wzajemnych np. umowy zlecenia, sprzedaży, najmu czy dzierżawy itd. Co ważne, jeśli wartość świadczenia w chwili zawarcia umowy rażąco przewyższa wartość świadczenia drugiej strony, strona pokrzywdzona ma prawo żądać zmniejszenia swojego świadczenia lub zwiększenia świadczenia drugiej strony, a jeśli dopełnienie żądania byłoby utrudnione, może nawet zażądać unieważnienia umowy.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu

Maria Boratyńska
Wolters Kluwer Polska
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu.
151,20 zł
162,00 zł
Więcej
Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Piotr Tereszkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka jest kompleksowym studium zagadnienia obowiązków o charakterze informacyjnym w umowach dotyczących usług finansowych, w szczególności kredytu, ubezpieczenia, poręczenia oraz usług inwestycyjnych. Autor omawia przesłanki, treść oraz skutki naruszenia obowiązków informacyjnych. Wnikliwej anali....
99,00 zł
Więcej