Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta

Lekarz może wykonać badanie, przeprowadzić zabieg lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych wyłącznie za zgodą pacjenta. Lekarze, którzy wykonali zabieg bez zgody pacjenta ponoszą odpowiedzialność karną. Może być nią grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

Kto może wyrazić skuteczną prawnie zgodę?

W przypadku pacjentów małoletnich lub ubezwłasnowolnionych całkowicie wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. W przypadku nieposiadania przedstawiciela ustawowego konieczne jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest tzw. podwójna zgoda – zarówno jego jak i jego przedstawiciela ustawowego.

Udzielenie pomocy medycznej dopuszczalne bez zgody pacjenta

Istnieją sytuacje, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w których udzielenie pomocy medycznej jest dopuszczal...

Lekarz może wykonać badanie, przeprowadzić zabieg lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych wyłącznie za zgodą pacjenta. Lekarze, którzy wykonali zabieg bez zgody pacjenta ponoszą odpowiedzialność karną. Może być nią grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

Kto może wyrazić skuteczną prawnie zgodę?

W przypadku pacjentów małoletnich lub ubezwłasnowolnionych całkowicie wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. W przypadku nieposiadania przedstawiciela ustawowego konieczne jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest tzw. podwójna zgoda – zarówno jego jak i jego przedstawiciela ustawowego.

Udzielenie pomocy medycznej dopuszczalne bez zgody pacjenta

Istnieją sytuacje, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w których udzielenie pomocy medycznej jest dopuszczalne bez jego zgody. Ma to miejsce w niżej wymienionych sytuacjach:

  • gdy wymagana jest niezwłoczna pomoc lekarska, a stan zdrowia nie pozwala wyrazić zgody;
  • gdy przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody jej nie wyraża a jej brak zgody skutkuje niebezpieczeństwem utraty życia;
  • jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego zaistnieją okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta
Promocja!
Promocja!

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Natalia Karczewska-Kamińska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta.
79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Agnieszka Fiutak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera wszechstronną analizę problematyki zgody pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego i odpowiedzialności karnej za jej naruszenie.
95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej

Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej

Jan Hartman, Marta Szabat
Wolters Kluwer Polska
W publikacji poruszono najważniejsze zagadnienia związane z: filozofią umierania i śmierci, opieką hospicyjno-paliatywną, eutanazją, samobójstwem, sekcją zwłok, testamentem życia oraz możliwymi narracjami na temat śmierci.
79,20 zł
85,00 zł
Więcej
Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego

Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska
Wolters Kluwer Polska
Słowo wstępne Prezentowana księga jest zbiorem opracowań ofiarowanych Profesorowi Janowi Skupińskiemu z okazji jubileuszu urodzin oraz pracy naukowej. Profesor Jan Skupiński od przeszło 50 lat jest związany z Instytutem Nauk Prawnych PAN, w którym od 1974 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję ki....
198,00 zł
220,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych

Renata Kędziora
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi gruntowne omówienie problematyki prawno-medycznej dotyczącej odpowiedzialności karnej lekarzy.
83,00 zł
Więcej
Autonomia pacjenta a polskie prawo karne

Autonomia pacjenta a polskie prawo karne

Teresa Dukiet-Nagórska
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono zagadnienia prawnokarnej ochrony prawa pacjenta do wyrażania zgody na podejmowane względem niego interwencje medyczne i jego prawa do sprzeciwiania się im.
73,00 zł
Więcej