Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zarząd komisaryczny w jednostce samorządu terytorialnego

W pewnych sytuacjach organy nadzoru mają prawo doprowadzić do zawieszenia lub nawet rozwiązania działalności organu jednostki samorządu terytorialnego (np. rady gmin i wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, rady powiatu, zarządu powiatu, sejmiku i zarządu województwa). Zawieszenia organów samorządu dokonuje Prezes Rady Ministrów na wniosek odpowiedniego ministra i jednocześnie ustanawia instytucję zarządu komisarycznego. Komisarz rządowy zostaje powołany przez PRM na wniosek wojewody. Powołanie zarządu komisarycznego jest aktem o charakterze abstrakcyjnym, natomiast powołanie komisarza rządowego jest aktem o charakterze konkretnym.

Sortuj:
Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym
Promocja!
Promocja!

Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym

Adam Błaś
Wolters Kluwer Polska
W październiku 2013 r. odbyło się we Wrocławiu IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej