Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zasada dobrego sąsiedztwa

Określana też jako „dobre sąsiedztwo”, to wymóg uwzględnienia istniejącego zagospodarowania terenu i wynikających z tego parametrów (jak wysokość, szerokość, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna itp.) przy lokalizowaniu nowej zabudowy.

Stanowi ona, jak się wydaje, ograniczenie w zagospodarowywaniu przestrzeni, dla której nie został uchwalony plan miejscowy, a jej celem jest dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy już istniejącej w zakresie gabarytów i funkcji, a także utrzymanie bądź wprowadzenie ładu przestrzennego oraz ograniczenie rozlewania się nowej zabudowy na tereny dotychczas niezabudowane położone w oddaleniu od terenów zabudowanych. Ostatni ze wskazanych celów ma istotny wymiar finansowy. Realizacja zabudowy wiąże się często z koniecznością doprowadzenia do niej infrastruktury drogowej, kanal...

Określana też jako „dobre sąsiedztwo”, to wymóg uwzględnienia istniejącego zagospodarowania terenu i wynikających z tego parametrów (jak wysokość, szerokość, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna itp.) przy lokalizowaniu nowej zabudowy.

Stanowi ona, jak się wydaje, ograniczenie w zagospodarowywaniu przestrzeni, dla której nie został uchwalony plan miejscowy, a jej celem jest dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy już istniejącej w zakresie gabarytów i funkcji, a także utrzymanie bądź wprowadzenie ładu przestrzennego oraz ograniczenie rozlewania się nowej zabudowy na tereny dotychczas niezabudowane położone w oddaleniu od terenów zabudowanych. Ostatni ze wskazanych celów ma istotny wymiar finansowy. Realizacja zabudowy wiąże się często z koniecznością doprowadzenia do niej infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, gazowej itp., co wpływa na wydatki budżetowe samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

Zasada ta stanowi jeden z wymogów, który musi zostać spełniony, aby możliwe było ustalenie wymagań dla nowej zabudowy i wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  1. istnienie w sąsiedztwie zabudowanej działki dostępnej z tej samej drogi publicznej;
  2. zabudowa działki sąsiedniej musi umożliwić ustalenie parametrów dla nowej zabudowy.

Pierwszy warunek wynikający z zasady dobrego sąsiedztwa to działka sąsiednia. Działka sąsiednia może być ujmowana w znaczeniu zarówno wąskim, jak i szerokim. W znaczeniu wąskim działką sąsiednią będzie tylko grunt bezpośrednio sąsiadujący z działką, na której inwestor zamierza zrealizować inwestycję, czyli ma zostać zabudowana.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz
Promocja!
Promocja!

Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Grzegorz Karaszewski, Anna Sylwestrzak
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera omówienie przepisów z zakresu sąsiedztwa nieruchomości. Normy te znajdują się w różnych częściach kodeksu cywilnego oraz w ustawach pozakodeksowych. Autorzy książki w sposób kompleksowy prezentują wykładnię przepisów prawa z punktu widzenia doktryny i orzecznictwa, analizują poszcz....
108,80 zł
136,00 zł
Więcej
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
Promocja!
Promocja!

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowi...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni
Promocja!
Promocja!

Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni

Hubert Izdebski
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszej Polsce należy uważać za obowiązującą zasadę wolności zabudowy, w wyniku której interes publiczny - w szczególności wymogi ładu przestrzennego - zajmuje miejsce podrzędne wobec prawa własności, a efektem jest rosnący nieład prz....
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę