Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zasada dobrego sąsiedztwa

Sortuj:
Sposób wyświetlania

Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Grzegorz Karaszewski, Anna Sylwestrzak
Cena regularna: 136,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 136,00 zł
Cena regularna: 136,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 136,00 zł
Już od: 136,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2239 W01P01 Rok publikacji: 2014

Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni

Hubert Izdebski
Cena regularna: 59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł
Cena regularna: 59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł
Już od: 59,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2258 W01P01 Rok publikacji: 2013

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzen...

Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowi...
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
Cena regularna: 59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł
Cena regularna: 59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł
Już od: 59,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2178 W01P01 Rok publikacji: 2013

Książki i ebooki Zasada dobrego sąsiedztwa

Określana też jako „dobre sąsiedztwo”, to wymóg uwzględnienia istniejącego zagospodarowania terenu i wynikających z tego parametrów (jak wysokość, szerokość, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna itp.) przy lokalizowaniu nowej zabudowy.

Stanowi ona, jak się wydaje, ograniczenie w zagospodarowywaniu przestrzeni, dla której nie został uchwalony plan miejscowy, a jej celem jest dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy już istniejącej w zakresie gabarytów i funkcji, a także utrzymanie bądź wprowadzenie ładu przestrzennego oraz ograniczenie rozlewania się nowej zabudowy na tereny dotychczas niezabudowane położone w oddaleniu od terenów zabudowanych. Ostatni ze wskazanych celów ma istotny wymiar finansowy. Realizacja zabudowy wiąże się często z koniecznością doprowadzenia do niej infrastruktury drogowej, kanal...

Określana też jako „dobre sąsiedztwo”, to wymóg uwzględnienia istniejącego zagospodarowania terenu i wynikających z tego parametrów (jak wysokość, szerokość, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna itp.) przy lokalizowaniu nowej zabudowy.

Stanowi ona, jak się wydaje, ograniczenie w zagospodarowywaniu przestrzeni, dla której nie został uchwalony plan miejscowy, a jej celem jest dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy już istniejącej w zakresie gabarytów i funkcji, a także utrzymanie bądź wprowadzenie ładu przestrzennego oraz ograniczenie rozlewania się nowej zabudowy na tereny dotychczas niezabudowane położone w oddaleniu od terenów zabudowanych. Ostatni ze wskazanych celów ma istotny wymiar finansowy. Realizacja zabudowy wiąże się często z koniecznością doprowadzenia do niej infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, gazowej itp., co wpływa na wydatki budżetowe samorządu terytorialnego (gmin i powiatów).

Zasada ta stanowi jeden z wymogów, który musi zostać spełniony, aby możliwe było ustalenie wymagań dla nowej zabudowy i wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  1. istnienie w sąsiedztwie zabudowanej działki dostępnej z tej samej drogi publicznej;
  2. zabudowa działki sąsiedniej musi umożliwić ustalenie parametrów dla nowej zabudowy.

Pierwszy warunek wynikający z zasady dobrego sąsiedztwa to działka sąsiednia. Działka sąsiednia może być ujmowana w znaczeniu zarówno wąskim, jak i szerokim. W znaczeniu wąskim działką sąsiednią będzie tylko grunt bezpośrednio sąsiadujący z działką, na której inwestor zamierza zrealizować inwestycję, czyli ma zostać zabudowana.

Więcej sprawdź w publikacji

Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę