Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zgwałcenie

Zgwałcenie to zmuszenie drugiej osoby do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu siły fizycznej, przymusem, nadużyciem władzy, podstępem lub wykorzystujących niemożność wyrażenia świadomej zgody przez daną osobę.

Zgwałcenie jest przestępstwem przeciwko wolności seksualnej. Godzi w prawo człowieka do swobodnego dysponowania swoją seksualnością. Wolność seksualna pozwala jednostce na wybór partnerów seksualnych.

Zgwałcenie w kodeksie karnym

„W myśl kodeksu karnego kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Zgwałcenie jest przestępstwem o charakterze powszechnym. Sprawcą może być każdy, bez względu na płeć, wiek,...

Zgwałcenie to zmuszenie drugiej osoby do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu siły fizycznej, przymusem, nadużyciem władzy, podstępem lub wykorzystujących niemożność wyrażenia świadomej zgody przez daną osobę.

Zgwałcenie jest przestępstwem przeciwko wolności seksualnej. Godzi w prawo człowieka do swobodnego dysponowania swoją seksualnością. Wolność seksualna pozwala jednostce na wybór partnerów seksualnych.

Zgwałcenie w kodeksie karnym

„W myśl kodeksu karnego kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Zgwałcenie jest przestępstwem o charakterze powszechnym. Sprawcą może być każdy, bez względu na płeć, wiek, wyznanie, wykonywany zawód i orientację seksualną. Zgwałcenia mogą być heteroseksualne, jak i homoseksualne. Prostytuująca się kobieta lub mężczyzna również mogą stać się ofiarami zgwałcenia zgodnie  z kodeksem karnym.

Kiedy stosunek seksualny staje się zgwałceniem?

Zgwałcenie następuje w momencie, kiedy osoba pokrzywdzona nie wyraziła zgody na zachowanie o charakterze seksualnym, którego dopuścił się sprawca. Zgody nie można utożsamiać z pragnieniem lub pożądaniem. Zgoda na seks, czy też na inną czynność seksualną, jest po prostu przyzwoleniem.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar

Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar

Lidia Mazowiecka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja pokazuje materialnoprawne, procesowe i kryminologiczno-wiktymologiczne aspekty przestępstwa zgwałcenia.
79,00 zł
Więcej
Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne

Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne

Aneta Michalska-Warias
Wolters Kluwer Polska
Pierwsza na polskim rynku monografia odnosząca się do problematyki zgwałcenia w małżeństwie jako istotnej patologii społecznej, prowadzącej do wielu negatywnych konsekwencji dla ofiar i ich rodzin.
99,00 zł
Więcej
Przestępstwa seksualne

Przestępstwa seksualne

Piotr Herbowski, Waldemar Krawczyk, Dominika Słapczyńska, Anna Zalewska
Difin
Publikacja stanowi kompleksowe spojrzenie przedstawicieli nauki oraz praktyków na tak złożone i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest przestępczość seksualna. Przedmiotem rozważań jest szeroki – począwszy od seksualnego wykorzystywania dzieci, poprzez zgwałcenia, kazirodztwo, aż do zabójstw na tle....
49,50 zł
55,00 zł
Więcej
Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego

Maria Niełaczna, Irena Rzeplińska, Andrzej Rzepliński, Paulina Wiktorska
Wolters Kluwer Polska
215,10 zł
239,00 zł
Więcej
Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym

Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym

Joanna Mierzwińska-Lorencka
Wolters Kluwer Polska
Monografia przedstawia analizę instrumentów ochrony praw małoletnich pokrzywdzonych na tle seksualnym. Prezentuje karne i procesowe środki uwzględniające potrzebę poszanowania praw dziecka. Celem pracy jest także ocena dotychczasowych rozwiązań prawnych. Książka zawiera m.in. omówienie:uprawnień....
85,00 zł
Więcej
Przestępstwo zgwałcenia

Przestępstwo zgwałcenia

Marek Mozgawa
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas III Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w których zaprezentowano rozważania związane z problematyką przestępstwa zgwałcenia. Zagadnieni....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań

Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań

Radosław Krajewski
Wolters Kluwer Polska
W prezentowanej publikacji po raz pierwszy w polskiej doktrynie prawa w kompleksowy sposób przedstawiono prawa i obowiązki seksualne małżonków, zarówno w perspektywie historycznej, jak i na gruncie aktualnego ustawodawstwa.
73,00 zł
Więcej
Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne

Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne

Beata Gruszczyńska
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera oryginalne rezultaty badania nad przemocą wobec kobiet w Polsce zrealizowanego pod kierunkiem autorki w ramach International Violence Against Woman Survey - IVAWS.
41,00 zł
Więcej