Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zniewaga

Zniewaga to zgodnie z prawem polskim przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, polegające na znieważeniu innej osoby w jej obecności albo w czasie jej nieobecności, lecz publicznie, lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła.

Na czym polega zniewaga?

Istota zniewagi sprowadza się do zachowania, które według społecznie aprobowanych ocen stanowi wyraz pogardy i uwłaczania czci drugiego człowieka. Znieważyć kogoś można słownie (ubliżanie), na piśmie lub czynem poprzez inne obraźliwe zachowanie. Tym samym działaniem można dopuścić się również zniesławienia. Molestowanie seksualne w taki sposób jak nieprzyzwoite propozycje, znaki, gesty, które są przejawem pogardy dla ofiary może także stanowić znieważenie.

Zniewaga dotyczy tylko osoby fizycznej, nie ma zaś zastosowania do osoby prawnej...

Zniewaga to zgodnie z prawem polskim przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, polegające na znieważeniu innej osoby w jej obecności albo w czasie jej nieobecności, lecz publicznie, lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła.

Na czym polega zniewaga?

Istota zniewagi sprowadza się do zachowania, które według społecznie aprobowanych ocen stanowi wyraz pogardy i uwłaczania czci drugiego człowieka. Znieważyć kogoś można słownie (ubliżanie), na piśmie lub czynem poprzez inne obraźliwe zachowanie. Tym samym działaniem można dopuścić się również zniesławienia. Molestowanie seksualne w taki sposób jak nieprzyzwoite propozycje, znaki, gesty, które są przejawem pogardy dla ofiary może także stanowić znieważenie.

Zniewaga dotyczy tylko osoby fizycznej, nie ma zaś zastosowania do osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej. Spółka, firma czy instytucja nie może zostać znieważona.

Kara za przestępstwo zniewagi

Zgodnie z art. 216 § 1 Kodeksu karnego znieważenie zwykłe zagrożone jest karą grzywny albo ograniczenia wolności. Z kolei znieważenie kwalifikowane za pomocą środków masowego komunikowania zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W  razie skazania za przestępstwo zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania, Sąd obok kary może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Równość płci w zatrudnieniu
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Równość płci w zatrudnieniu

Helena Szewczyk
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono problematykę równości płci w zatrudnieniu w prawie polskim, a także na tle międzynarodowego i europejskiego prawa pracy.
135,20 zł
169,00 zł
Więcej
Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych

Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych

Artur Biłgorajski
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe opracowanie podejmujące zagadnienie wolności wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych, czasami wysoce specyficznych, zawodów prawniczych. Autorzy publikacji przedstawiają rozważania m.in. na temat:
79,20 zł
85,00 zł
Więcej
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Marek Mozgawa
Wolters Kluwer Polska
Publikacja adresowana jest do praktyków, w tym przede wszystkim do sędziów, adwokatów, prokuratorów, a także do przedstawicieli nauki prawa karnego.
42,00 zł
Więcej
Zniesławienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki

Zniesławienie w polskim prawie karnym. Zagadnienia teorii i praktyki

Igor Zgoliński
Wolters Kluwer Polska
Monografia dotyczy jednego z najbardziej złożonych przestępstw w polskim prawie karnym, jakim jest zniesławienie. Autor omawia przedmiotową problematykę w sposób kompleksowy, nie stroniąc od analizy krytycznej, sygnalizowania kwestii spornych w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie sądowym, a ta....
99,00 zł
Więcej
Przestępstwa prasowe

Przestępstwa prasowe

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwszą na rynku monografią porównawczą w zakresie systemów prawnych odnoszących się do karnych aspektów działalności medialnej. Czytelnik sięgając po opracowanie, znajdzie w nim odpowiedź na wątpliwości i problemy związane z funkcjonowaniem mediów we współczesnym społeczeństwie.....
85,00 zł
Więcej
Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy

Krzysztof Krajewski, Barbara Stańdo-Kawecka
Wolters Kluwer Polska
Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy powstała z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym od 1992 r. kierował On Katedrą Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ, przekształconą w roku 2007 w Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ. Pocz....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne

Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne

Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Roman Wieruszewski, Mirosław Wyrzykowski
Wolters Kluwer Polska
Konflikt pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści pozostaje jednym z najbardziej problematycznych obszarów w zakresie funkcjonowania demokratycznego państwa i społeczeństwa.
73,00 zł
Więcej
Prawo mediów
Archiwum
Archiwum

Prawo mediów

Monika Nowikowska, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia prawa prasowego wraz z dorobkiem orzecznictwa sądów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Omówiono w niej również aktualne problemy prawne.
Więcej