Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Administracja i instytucje ochrony środowiska

Organami ochrony środowiska są organy administracji publicznej powołane do wykonywania zadań publicznych związanych ze środowiskiem oraz jego ochroną. Wśród nich, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska, wyróżnia się:

 • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 • starostę,
 • sejmik województwa,
 • marszałka województwa,
 • wojewodę,
 • ministra właściwego do spraw środowiska,
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Z kolei instytucjami ochrony środowiska zgodnie z ustawą są: Państwowa Rada Ochrony Środowiska, komisje ds. ocen oddziaływania na środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego odpowiedniki na poziomie wojewódzkim...

Organami ochrony środowiska są organy administracji publicznej powołane do wykonywania zadań publicznych związanych ze środowiskiem oraz jego ochroną. Wśród nich, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska, wyróżnia się:

 • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 • starostę,
 • sejmik województwa,
 • marszałka województwa,
 • wojewodę,
 • ministra właściwego do spraw środowiska,
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Z kolei instytucjami ochrony środowiska zgodnie z ustawą są: Państwowa Rada Ochrony Środowiska, komisje ds. ocen oddziaływania na środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego odpowiedniki na poziomie wojewódzkim. Państwowa Rada Ochrony Środowiska wydaje opinie na temat ochrony środowiska, przedstawia propozycje i wnioski dotyczące tej ochrony, a także warunków zrównoważonego rozwoju.

Administracja i instytucje ochrony środowiska w Profinfo.pl

Nasza księgarnia internetowa przygotowała najwyższej klasy publikacje związane z ochroną środowiska, zgłębiające również aspekty związane z tematem administracji i instytucji ochrony środowiska. W przypadku części publikacji dostępne są one w formie papierowej, a także jako e-booki. Szczegółowe omówienie kluczowych kwestii przez wybitnych specjalistów sprawia, że nasze książki to niezastąpione materiały dla studentów, doktorantów oraz wykładowców.

RozwińZwiń
Sortuj:
Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Marek Górski
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku omówiono zasady ogólne ochrony środowiska oraz poszczególne komponenty i sposoby oddziaływania na środowisko oraz jego ochronę.
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Prawo ochrony środowiska
Promocja!
Promocja!

Prawo ochrony środowiska

Lech Krzyżanowski
Od.Nowa
Wybór najważniejszych przepisów prawnych, tworzących system polskiego prawa ochrony środowiska. W zbiorze uwzględniono najnowsze zmiany prawne, w tym m.in. zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro....
15,92 zł
19,90 zł
Więcej
Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe
Promocja!
Promocja!

Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe

Anna Barczak, Ewa Kowalewska
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowa prezentacja zagadnień dotyczących zadań jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska w ujęciu materialnoprawnym i finansowo-prawnym.
55,25 zł
85,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę