Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Absolutorium budżetowe dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego dotyczącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego następuje rozpoczęcie procedury absolutoryjnej. Pierwszym etapem jest złożenie przez JST sprawozdania rachunkowego do regionalnej izby obrachunkowej (RIO) i komisji rewizyjnej rady gminy. Kolejnym etapem jest wydanie przez RIO i komisję rewizyjną oceny wskazującej na prawidłowości lub nieprawidłowości w złożonych dokumentach. W przypadku RIO ocena ma charakter jedynie opiniotwórczy. Następnie zarząd jednostki samorządu terytorialnego może otrzymać absolutorium lub go nie otrzymać.

Co oznacza absolutorium?

Absolutorium jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń co do prowadzonej przez samorząd terytorialny, w określonym czasie...

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego dotyczącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego następuje rozpoczęcie procedury absolutoryjnej. Pierwszym etapem jest złożenie przez JST sprawozdania rachunkowego do regionalnej izby obrachunkowej (RIO) i komisji rewizyjnej rady gminy. Kolejnym etapem jest wydanie przez RIO i komisję rewizyjną oceny wskazującej na prawidłowości lub nieprawidłowości w złożonych dokumentach. W przypadku RIO ocena ma charakter jedynie opiniotwórczy. Następnie zarząd jednostki samorządu terytorialnego może otrzymać absolutorium lub go nie otrzymać.

Co oznacza absolutorium?

Absolutorium jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń co do prowadzonej przez samorząd terytorialny, w określonym czasie (w ujęciu rocznym), gospodarki finansowej, czyli jej zatwierdzeniem. Absolutorium budżetowe dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego jest uzyskiwane w wyniku głosowania organu stanowiącego, którym jest rada gminy. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się na tzw. sesji absolutoryjnej. Rada gminy może nie przyznać absolutorium, co może, lecz nie musi, uruchomić procedurę odwołania władzy wykonawczej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) na drodze referendum.

RozwińZwiń
Sortuj:
Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + Płyta CD
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + Płyta CD

Sebastian Firkowski, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Łukasz Sadkowski, Kacper Sołoniew...
C.H. Beck
Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę Procedury podatkowe i administr....
143,65 zł
169,00 zł
Więcej
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych za
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych za

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz
Wiedza i Praktyka
Książka „Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” jest to publikacja narzędziowa, która została przygotowana na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunko....
124,95 zł
147,00 zł
Więcej
Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym
Promocja!
Promocja!

Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym

Adam Błaś
Wolters Kluwer Polska
W październiku 2013 r. odbyło się we Wrocławiu IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę