Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) to decyzja, która zawiera warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych. Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera uregulowania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja o zabudowie jest instrumentem planowania przestrzennego. Ma ona na celu ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje naruszenia ładu przestrzennego. Decyzja reguluje takie elementy jak: wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji czy posadowienie na działce.

Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz i prezydent miasta. Zgoda wydawana jest najczęściej przez wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego...

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) to decyzja, która zawiera warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych. Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera uregulowania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja o zabudowie jest instrumentem planowania przestrzennego. Ma ona na celu ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje naruszenia ładu przestrzennego. Decyzja reguluje takie elementy jak: wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji czy posadowienie na działce.

Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz i prezydent miasta. Zgoda wydawana jest najczęściej przez wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

Warunki niezbędne do wydania decyzji

  1. Co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób, który pozwoli  określić wymagania dla nowej zabudowy (tzw. zasada dobrego sąsiedztwa).
  2. Teren ma dostęp do drogi publicznej.
  3. Obecność sieci uzbrojenia terenu.
  4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne.
  5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Wymagania ustalane w decyzji

Poza warunkami koniecznymi do wydania decyzji ustalane są wymagania. Zaliczane są do nich: linia zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy, szerokość elewacji frontowej, geometria dachu.

RozwińZwiń
Sortuj:
MERITUM Inwestycje budowlane
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

MERITUM Inwestycje budowlane

Ewa Boguta, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Joanna Filipowicz, Agnieszka...
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe opracowanie z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego oraz użytkowania obiektów.
135,20 zł
169,00 zł
Więcej
Proces inwestycji budowlanych
Promocja!
Promocja!

Proces inwestycji budowlanych

Kamil Buliński, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Wojciech Jacyno, Artur Ko...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Dariusz Kałuża, Marcin Płoszka, Renata Robaszewska
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza książka ukazuje się jako kolejna publikacja w serii ?Prawo w praktyce?. Podstawowym walorem książek tej serii jest pokazanie praktycznego stosowania prawa z punktu widzenia prawnika. Syntetyczne objaśnienia mają uzasadniać podjęcie konkretnych decyzji i prowadzić do konkluzji: ?w takiej sy....
89,00 zł
Więcej
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
Promocja!
Promocja!

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowi...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Przestrzeń w prawie administracyjnym
Promocja!
Promocja!

Przestrzeń w prawie administracyjnym

Jan Zimmermann
Wolters Kluwer Polska
W październiku 2012 r. odbyło się w Krakowie III Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni
Promocja!
Promocja!

Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni

Hubert Izdebski
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszej Polsce należy uważać za obowiązującą zasadę wolności zabudowy, w wyniku której interes publiczny - w szczególności wymogi ładu przestrzennego - zajmuje miejsce podrzędne wobec prawa własności, a efektem jest rosnący nieład prz....
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych
Promocja!
Promocja!

Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych

Andrzej Kisielewicz, Jan Paweł Tarno
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi dorobek VI Letnich Warsztatów Doktoranckich "Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych". Autorzy omawiają szereg problemów, z którymi na co dzień stykają się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, takich jak np. odpowiedzialność administracyjna i karna w sprawac....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe

Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe

Wolters Kluwer Polska
Motywem przewodnim problematyki podjętej przez Autorów w tej monografii jest analiza celu, zadań, form i zakresu ingerencji prawa administracyjnego we własność, inne prawa rzeczowe, a także prawa obligacyjne na gruncie planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i gospodarki nier....
99,00 zł
Więcej
Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

Igor Zachariasz
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Znajdujące się w niej opracowania wybitnych wykładowców akademickich, sędziów sądów administracyjnych oraz architektów i urbanistów ukazują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne prob....
99,00 zł
Więcej
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych
Promocja!
Promocja!

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

Katarzyna Małysa-Sulińska
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych,które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Andrzej Wąsowski Krzysztof
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi ciekawy przykład połączenia na gruncie spójnego w swym zamyśle opracowania wykładu teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania regulacji o charakterze administracyjnoprawnym ...
63,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę