Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Dyżur pracowniczy

Dyżur pracowniczy to czas, w którym pracownik, na polecenie pracodawcy, pozostaje w gotowości do wykonywania pracy poza normalnymi godzinami wynikającymi z umowy o pracę. O ile podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy, dyżur nie jest wliczany do jego czasu pracy. Rekompensatą jest czas wolny w wymiarze godzin równym dyżurowi. Jeśli taka rekompensata nie jest możliwa, wówczas pracownikowi należy się wynagrodzenie w wysokości 60% jego stałego wynagrodzenia. Jeśli podczas dyżuru wystąpiła konieczność wykonywania pracy, czas ten wliczany jest do czasu pracy (praca w godzinach nadliczbowych).

Dyżur pracowniczy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku.

Sortuj:
Prawo pracy. Diagramy

Prawo pracy. Diagramy

Krzysztof Wojciech Baran, Maria Bosak-Sojka, Justyna Czerniak-Swędzioł , Dominika Dörre-Ko...
Wolters Kluwer Polska
Graficzne przedstawienie instytucji i regulacji prawnych z zakresu prawa pracy oraz powiązań między nimi. Uwzględnia ważne zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich i umów terminowych.
49,00 zł
Więcej
Czas pracy praktyczne rozliczenia

Czas pracy praktyczne rozliczenia

Bożena Lenart, Małgorzata Podgórska
Infor
Czas pracy – praktyczne rozliczenia OKRESY WLICZANE I NIEWLICZANE DO CZASU PRACY Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy Świadczenie pracy Czas szkoleń w godzinach rozkładowych i szkolenie bhp Przerwy na karmienie dziecka Badanie lekarskie Przestój Przerwy w pracy Przerwy w skróconym czasie pracy Dyżur....
68,40 zł
76,00 zł
Więcej
Ryzyko pracodawcy

Ryzyko pracodawcy

Łukasz Pisarczyk
Wolters Kluwer Polska
Ryzyko pracodawcy zostało w książce przedstawione jako instytucja niezwykle złożona, związana z wieloma elementami treści stosunku pracy i w dużym stopniu decydująca o odrębności stosunku pracy od stosunków zobowiązaniowych prawa cywilnego. Książka została wyróżniona nagrodą Złote Skrzydła Gazety....
73,00 zł
Więcej