Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ekstradycja

Ekstradycja polega na wydaniu przez państwo władzom innego państwa osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję. Wydanie osoby ma na celu ukaranie i odbycie kary przez przestępcę.

Najważniejsze zasady ekstradycyjne to:

  1. zasada podwójnej karalności, podstawę ekstradycji stanowić może tylko czyn zagrożony karą w obu państwach,
  2. zasada specjalności, osobę wydaną można ścigać wyłącznie za przestępstwa, które były podstawą wydania,
  3. nie podlegają wydaniu osoby, które w państwie pobytu korzystają z prawa azylu.

Procedura ekstradycyjna regulowana jest umową międzynarodową o ile państwo zwracające się z wnioskiem o ekstradycję zapewnia wzajemność.

Ekstradycja polega na wydaniu przez państwo władzom innego państwa osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję. Wydanie osoby ma na celu ukaranie i odbycie kary przez przestępcę.

Najważniejsze zasady ekstradycyjne to:

  1. zasada podwójnej karalności, podstawę ekstradycji stanowić może tylko czyn zagrożony karą w obu państwach,
  2. zasada specjalności, osobę wydaną można ścigać wyłącznie za przestępstwa, które były podstawą wydania,
  3. nie podlegają wydaniu osoby, które w państwie pobytu korzystają z prawa azylu.

Procedura ekstradycyjna regulowana jest umową międzynarodową o ile państwo zwracające się z wnioskiem o ekstradycję zapewnia wzajemność.

Jedynie państwo ma prawo wystąpić z wnioskiem o ekstradycję. Nie jest praktykowana przez większość państw ekstradycja własnych obywateli lub osób, które uzyskały na ich terytorium prawo azylu.

Ekstradycja stanowi najważniejszą instytucję międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych. Podstawą tej współpracy jest skuteczna walka z przestępczością jako wspólnym interesem.

RozwińZwiń
Sortuj:
Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016
Promocja!
Promocja!

Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016

Jerzy Ciapała, Leon Kieres, Teresa Liszcz, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Tomasz Pietr...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przeanalizowano wybrane zagadnienia z okresu 30 lat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, a więc od rozpoczęcia jego działalności.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny
Promocja!
Promocja!

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny

Martyna Kusak
Wolters Kluwer Polska
W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrume....
39,21 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów. Uwagi praktyczne

Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów. Uwagi praktyczne

Małgorzata Janicz, Monika Skinder-Pik
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zaprezentowano analizę zagadnień prawa Unii Europejskiej pod kątem krajowego prawa karnego oraz zawarto najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tej dziedziny prawa wraz z komentarzem. Autorki przedstawiają m.in.: unijne instrumenty prawne i ich oddz....
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym
Promocja!
Promocja!

Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym

Marta Mozgawa-Saj
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zainteresuje ona zarówno praktyków - sędziów, prokuratorów i adwokatów, jak i teoretyków prawa karnego.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika

Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika

Anna Przyborowska-Klimczak, Adam Tarach
Wolters Kluwer Polska
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej

Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej

Adam Górski, Piotr Hofmański, Andrzej Sakowicz, Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Wolters Kluwer Polska
Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się problematyką współpracy w sprawach karnych w ramach II filaru UE, a także dla praktyków, którym niezbędna jest wiedza na temat sposobu procedowania w przedmiocie ENA w innych państwach członkowskich UE.
83,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę