Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) jest organem sądowym Europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC) z siedzibą w Strasburgu. Konwencję tą stanowi umowa regionalna dotycząca ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Trybunał zajmuje się rozpatrywaniem petycji indywidualnych oraz pochodzących od państw, które dotyczą naruszenia praw gwarantowanych w konwencji.

Orzeka w sprawach praw człowieka rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję. Trybunał nie jest jednak organem Rady Europy. Został utworzony na mocy Konwencji i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania.

Rodzaje form organizacyjnych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

  • Zgromadzenie Plenarne Trybunału – stanowią go wszyscy sędziowie, w tym składzi...

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) jest organem sądowym Europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC) z siedzibą w Strasburgu. Konwencję tą stanowi umowa regionalna dotycząca ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Trybunał zajmuje się rozpatrywaniem petycji indywidualnych oraz pochodzących od państw, które dotyczą naruszenia praw gwarantowanych w konwencji.

Orzeka w sprawach praw człowieka rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję. Trybunał nie jest jednak organem Rady Europy. Został utworzony na mocy Konwencji i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania.

Rodzaje form organizacyjnych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

  • Zgromadzenie Plenarne Trybunału – stanowią go wszyscy sędziowie, w tym składzie Trybunał załatwia jedynie sprawy administracyjne ;
  • Wielka Izba Trybunału – stanowi ją 17 sędziów, w tym składzie Trybunał rozpatruje skargi przekazane przez izbę Trybunału;  
  • Panel Wielkiej Izby – stanowi go 5 sędziów, decyduje czy Wielka Izba Trybunału zajmie się rozpatrzeniem „odwołania” ;
  • Izba Trybunału – złożona z 7 sędziów, to podstawowy skład, w jakim Trybunał merytorycznie rozpatruje skierowane do niego skargi;
  • Komitet Trybunału –  stanowi go 3 sędziów, rozpatruje skargę merytorycznie zamiast Izby;
  • Sędzia zasiadający jednoosobowo – zajmuje się badaniem dopuszczalności skargi złożonej do Trybunału.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawa człowieka [PRZEDSPRZEDAŻ]

Prawa człowieka [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej

Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przeanalizowano 13 rozporządzeń unijnych zawierających klauzulę uznawania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych oraz ponad 150 interpretujących je orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego

Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska, Katarzyna...
Wolters Kluwer Polska
Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego.
191,20 zł
239,00 zł
Więcej
Prawo jednostki do sądu europejskiego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo jednostki do sądu europejskiego

Agata Hauser
C.H. Beck
Monografia Prawo jednostki do sądu europejskiego ma na celu ustalenie, czy i w jakim zakresie, na poziomie europejskim gwarantowana jest sądowa ochrona praw jednostki. Przedmiotem analizy są dwa systemy regionalne, w ramach których funkcjonują organy o charakterze sądowym: Rada Europy i Europejski T....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo prasowe Postępowania sądowe w sprawach prasowych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo prasowe Postępowania sądowe w sprawach prasowych

Agnieszka Chajewska, Anna Cichońska, Ireneusz Matusiak, Konrad Orlik
C.H. Beck
Publikacja dedykowana jest szeroko rozumianemu Prawu prasowemu. Niniejszy komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla praktyków czyli pełnomocników, sądów, organów ochrony prawnej, a także dziennikarzy. To co wyróżnia niniejszą publikację od dotychczasowych Komentarzy Prawa prasowego to między....
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Międzynarodowa Konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Międzynarodowa Konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem

Przemysław Domagała
C.H. Beck
Monografia dotyczy ochrony przed wymuszonym zaginięciem w świetle Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2006 r. w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem, która została podpisana przez Polskę w 2013 r., a obecnie trwają prace nad jej ratyfikacją. W publikacji analizie pod....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Andrzej Marciniak
CURRENDA
Przygotowane przez doświadczonych Autorów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, opracowanie Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego w syntetycznej i czytelnej formie przedstawia skomplikowane kwestie postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczaj....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Promocja!
Promocja!

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Jakub Czepek, Maciej Lubiszewski
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego

Beata T. Bieńkowska, Hanna Gajewska-Kraczkowska, Maria Rogacka-Rzewnicka
Wolters Kluwer Polska
Księga powstała z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Piotra Kruszyńskiego.
108,80 zł
136,00 zł
Więcej
Organy i korporacje ochrony prawa

Organy i korporacje ochrony prawa

Stanislaw Sagan, Viktoriya Serzhanova
Wolters Kluwer Polska
Niniejsze opracowanie pomyślane zostało jako podręcznik akademicki, który obejmuje możliwie pełny przegląd organów i instytucji służących ochronie prawa, zarówno krajowych, jak i ponadnarodowych. Kierowane jest przede wszystkim do studentów prawa i administracji, niemniej Autorzy są przekonani, że....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka
Promocja!
Promocja!

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka

Dorota Pudzianowska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest jedynym na rynku opracowaniem na temat praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, w którym kompleksowo omówiono zarówno zagadnienia prawa międzynarodowego, jak i problemy prawa krajowego (instytucja ubezwłasnowolnienia, prawa polityczne). Łączy perspektywę teoretyc....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2012
Promocja!
Promocja!

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2012

Antoni Nowicki Marek
Wolters Kluwer Polska
Książka jest kolejnym tomem opracowywanych przez Autora od ponad 20 lat obszernych omówień wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Przez bardzo staranny, fachowy wybór, obejmujący 71 najbardziej reprezentatywnych orzeczeń wydanych w 2012 r. Autor pokazuje dorobek orzecznictwa, o....
81,60 zł
102,00 zł
Więcej
Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym

Andrzej Wróbel
Wolters Kluwer Polska
Publikacja to unikalne dzieło naukowe będące rzetelną i kompleksową analizą prawną wykonywania orzeczeń sądów europejskich (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) i sądów międzynarodowych {w tym Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i trybunałów ar....
111,86 zł
119,00 zł
Więcej
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Hanna Bajorek-Ziaja
Wolters Kluwer Polska
Celem niniejszej publikacji jest przekazanie praktycznych informacji na temat sposobu wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w związku z naruszeniem praw człowieka, a także prawa europejskiego. W książc....
55,46 zł
59,00 zł
Więcej